نویسنده = نورمحمد یعقوبی
تعداد مقالات: 2
2. عوامل مؤثر بر پذیرش سرشماری اینترنتی در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 35-57

نورمحمد یعقوبی؛ الهام هاشمی‌منفرد


شماره‌های پیشین نشریه