نویسنده = محمد حسن زاده محمود آباد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نقش واسطه‌ای معنویت سازمانی در رابطه بین دین‌داری و پاسخگویی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان استانداری اردبیل)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 113-130

حبیب ابراهیم پور؛ محمد حسن زاده محمود آباد؛ زهرا فتوره چی؛ فاطمه باهنر


شماره‌های پیشین نشریه