نویسنده = ������ ���������� ����������
کلیشه یا واقعیت؟ بررسی کلان‌داده‌های تفاوت‌های شخصیتی در چهار نسل نیروی کار ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1401

10.22034/jipas.2022.340226.1393

میلاد شمس زارع؛ سیده هدی ناجی؛ علیرضا دهفولی