نویسنده = آرین قلی پور
ارائه مدل یادگیری تأملی در روابط مربی‌گری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1401

10.22034/jipas.2022.325871.1340

فرشاد اصلانی؛ آرین قلی پور؛ عباس نرگسیان