کلیدواژه‌ها = مدیریت بحران
تعداد مقالات: 3
1. آموزۀ اضطرارگرائی و نقش آن در مدیریت بحران‌های کرونایی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22034/jipas.2022.317837.1304

جواد یحیی زاده؛ علی فرهادیان؛ زین العابدین خدمتی


2. طراحی الگوی مدیریت بحران اجتماع‌محور با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 71-102

10.22034/jipas.2022.296577.1210

اسما صالحی نودز؛ نورمحمد یعقوبی؛ عالمه کیخا