کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)
تعداد مقالات: 1
1. اولویت بندی معیارهای تاثیرگذار بر بازدارندگی اجرای خط‌مشی‌های خصوصی سازی در ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 101-135

10.22034/jipas.2020.202110.1046

غزاله طاهری عطار؛ معین پوراحمدی؛ قاسمعلی جمالی