کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوای کیفی عرفی
تعداد مقالات: 1
1. تأملی بر کارکردهای تحلیل روایت در سازمان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 137-155

10.22034/jipas.2020.232791.1083

سمیه بخشنده؛ حیدر احمدی؛ اسماعیل شعبانی