دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

آموزۀ اضطرارگرائی و نقش آن در مدیریت بحران‌های کرونایی؛ با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.22034/jipas.2022.317837.1304

جواد یحیی زاده؛ علی فرهادیان؛ زین العابدین خدمتی


واکاوی نقش دولت در ارتقای رقابت پذیری صنایع ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/jipas.2022.310285.1255

حمزه مصیب زاده؛ اسداله کردنائیج؛ حسین خنیفر


گونه‌شناسی پژوهشگاه‌های دولتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1401

10.22034/jipas.2022.306129.1258

زهرا کلاتهایی؛ علیرضا معینی؛ امیر ذاکری؛ سعید شوال‌پور


بررسی تأثیر مولفه های موثر بر ادراک مردم در فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان بخش دولتی ( استان بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22034/jipas.2022.322790.1326

رضا دهاز؛ محمد افکانه


سنخ شناسی تعارض منافع کارگزاران دولتی: پهنه کاوی مطالعات تعارض منافع در بخش دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

10.22034/jipas.2022.315287.1289

سعید جعفری نیا؛ حسن عابدی جعفری؛ یوسف وکیلی؛ مصطفی رنجبر کبوترخانی


کلیشه یا واقعیت؟ بررسی کلان‌داده‌های تفاوت‌های شخصیتی در چهار نسل نیروی کار ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1401

10.22034/jipas.2022.340226.1393

میلاد شمس زارع؛ سیده هدی ناجی؛ علیرضا دهفولی


«شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1401

10.22034/jipas.2022.312690.1273

پاکنوش کیانی؛ علی‌اصغر پورعزت؛ کرم الله دانش فرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


ارائه مدل یادگیری تأملی در روابط مربی‌گری در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1401

10.22034/jipas.2022.325871.1340

فرشاد اصلانی؛ آرین قلی پور؛ عباس نرگسیان


فهم الگوی رفتاری تصمیم‌گیری استراتژیک در سازمان‌های حوزوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

10.22034/jipas.2022.330390.1358

مرتضی سلطانی؛ کمال برزگر بفرویی؛ حسن زارعی متین؛ محسن منطقی


بررسی پیشایندهای توسعه پایدار سازمان‌های دولتی با رویکرد نقشه شناختی فازی شهودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22034/jipas.2022.312200.1269

سلیم کریمی تکلو؛ حسین صیادی؛ سعید دانایی نیک


شناسایی ملاک‌های اجرای موفق خط‏مشی‏ مالکیت صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22034/jipas.2022.300560.1221

مسعود قلایچی؛ فرج ا... رهنورد؛ مهدی مرتضوی


تحلیل کتاب‌سنجی مطالعات جهانی حوزه رهبری زنان بر اساس داده‌های پایگاه وب آو ساینس: مقایسه پژوهش‌های پنج قاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22034/jipas.2022.326128.1341

مریم بوستانی؛ غلامعلی طبرسا؛ علی رضائیان؛ اکرم هادی زاده


کارآفرینی خط مشی و نوآوری در اصلاح یارانه حامل های انرژی در ایران؛ چه کسی کدام جریان ها را با یکدیگر جفت و جور می کند؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22034/jipas.2022.317923.1305

محمدرضا عطاردی؛ فاطمه جان نثاری


واکاوی اخلاق اسلامی حق مدار در فرایندهای مدیریت منابع انسانی (تاملی بر رهنمودهای امام علی «علیه‌السلام»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22034/jipas.2022.336794.1384

فاطمه فتحی؛ مهدی سبک رو؛ علی‌اصغر پورعزت


سنجش و اعتباریابی الگوی حکمرانی خوب با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه ای در سیستان و بلوچستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/jipas.2022.332120.1366

وحید پیغان؛ نور محمد یعقوبی؛ عالمه کیخا


طراحی فرامدلی برای ارائه خدمات منابع انسانی مبتنی بر فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

10.22034/jipas.2022.334480.1373

مهناز استیری؛ حمیدرضا یزدانی؛ امین حکیم؛ ابراهیم شیخ


شناسایی و اولویت‌بندی موانع پاسخگویی عمومی سازمان‌های دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.22034/jipas.2022.322195.1322

علیرضا دهقانپور فراشاه؛ طیبه عباسی؛ افسانه دهقانپور فراشاه


شناسایی عوامل وضعیتی موثر بر تحمل‌ابهام رهبران با رویکرد تحلیل‌مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22034/jipas.2022.318856.1309

وجیهه سعادت؛ بهروز قلیچ لی؛ علی رضائیان؛ غلامعلی طبرسا


فراتحلیل پیش‌آیندهای افشاگری تخلف (سوت‌زنی) در سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401

10.22034/jipas.2022.318346.1307

یوسف وکیلی؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور؛ توران رزم آور


کنکاشی پیرامون ذهنیت مدیران نسبت به بازدارنده های پدیده فراموشی سازمانی در شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1401

10.22034/jipas.2022.331611.1365

محمد شاکر اردکانی؛ ناهید امراللهی بیوکی؛ عطیه صابری؛ غلامرضا ملک زاده


ارائه چارچوب مولفه‎های ‎سرمایه‎ ساختاری کاهنده فساد در سازمان‎ها: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22034/jipas.2022.337074.1385

سمانه قهرمانی؛ رضا سپهوند؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی