تعداد مقالات: 31
-24. حکمرانی و اداره در بخش دولتی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 0-0


-20. بررسی آثار مدیریت اسلامی در ایران در دهه دوم انقلاب اسلامی: دوره تثبیت آثار (1377-1368)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

حسن عابدی جعفری؛ مسعود بنافی؛ اکرم دستیاری


-19. دانش مرز‌شکنانه در چه بستری رشد می‌کند؟

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 1-14

سیدمهدی الوانی


-18. شاخص‌های مفهوم پردازی از اصطلاح «منفعت عمومی» براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 1-24

علی‌اصغر پورعزت؛ مریم دمرچی لو؛ پاکنوش کیانی


-15. شخصیت ماکیاولیستی مدیران؛ سبک رهبری تحول آفرین و خدمتگزار و مقاومت کارکنان در برابر تغییر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

10.22034/jipas.2019.196548.1042

سارا محمدی


-11. تحلیل نظام‌مند پژوهش‌های حوزه خط‌مشی‌گذاری سلامت در کشورهای در حال توسعه: رهنمودهایی برای پژوهشگران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 25-45

10.22034/jipas.2019.91495

رحمت اله قلی پور سوته؛ شیوا مافی مرادی؛ فرج اله رهنورد؛ محمد ابویی اردکان


-10. طراحی سنجه اندازه‌گیری کیفیت فرایند خط‌مشی‌گذاری فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1398

10.22034/jipas.2020.196272.1041

حسین گرجی پور؛ علی اصغری صارم


-9. عوامل مؤثر بر پذیرش سرشماری اینترنتی در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 35-57

نورمحمد یعقوبی؛ الهام هاشمی‌منفرد


-5. چارچوبی برای ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران در فرایند برون‌سپاری پروژه‌های ایجاد و نگهداری فضای سبز (مورد مطالعه: شهرداری شیراز)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 59-85

حبیب‌اله رعنایی کُردشولی؛ مسلم علی‌محمدلو؛ سیدهادی میرقادری؛ محمود امینی


-2. اثر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش در تیم‌های تولید دانش در یک دانشگاه دولتی

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 79-95

10.22034/jipas.2019.90542

قاسم سلیمی؛ جعفر ترک زاده؛ زهره دهقان فارسی


شماره‌های پیشین نشریه