تعداد مقالات: 31
27. روش ارزشیابی نظریه برنامه در ارزشیابی برنامه‌های اجتماعی

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 97-121

10.22034/jipas.2019.90566

حسن دانائی‌فرد؛ محمد صادق تراب زاده جهرمی


29. تحلیل نقش واسطه‌ای معنویت سازمانی در رابطه بین دین‌داری و پاسخگویی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان استانداری اردبیل)

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 113-130

حبیب ابراهیم پور؛ محمد حسن زاده محمود آباد؛ زهرا فتوره چی؛ فاطمه باهنر


30. مقایسه جذابیت برند کارفرمایی بخش‌های دولتی و خصوصی: دیدگاه دانشجویان دانشگاه‌های فنی و مهندسی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 115-129

10.22034/jipas.2019.84221

الهه شوقی لرد؛ محسن علیزاده ثانی؛ میثم شیرخدایی؛ محبوبه عرب


شماره‌های پیشین نشریه