بررسی آثار مدیریت اسلامی در ایران در دهه دوم انقلاب اسلامی: دوره تثبیت آثار (1377-1368)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری

3 مربی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، خرم‌آباد، ایران

چکیده

بَرکشی پاسخ‌های مناسب و درخور از نصوص و اندیشه اسلامی، برای سؤالات برخاسته از دانش مدیریت، به تولید آثاری منجر شده است که در قالب مدیریت اسلامی شناخته می‌شود. هر چند که ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران، در عرصه مدیریت کشور به طور کامل متجلی نشده است، ولی روند رو به رشد آثار منتشره در زمینه مدیریت اسلامی در کشور، از ابتدای وقوع انقلاب امری محسوس بوده است، مدعایی که نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه است. این مطالعه، در ادامه پژوهشی است که پیش از این با عنوان «مدیریت اسلامی در ایران: بسترها و پیدایش» به رشته تحریر درآمده است و حلقه دوم زنجیره آن را شکل می‌دهد. هدف این پژوهش، بازنمایی تلاش‌های انجام شده در دهه دوم انقلاب اسلامی در کشور (سال‌های 1368 الی 1377) است و با استفاده از گونه‌ای از فراتحلیل، مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی را بررسی و دسته‌بندی کرده است. جامعه آماری این پژوهش، منابع موجود مدیریت اسلامی در دهه دوم است. پژوهش‌های انبوهشی، یکی از رویکردهای مرسوم برای تولید علم به شمار می‌رود. این پژوهش با احصای آثار منتشره در این حیطه و تجزیه و تحلیل‌ آن‌ها، به این نتیجه رسیده که در این دوره، محتوای عمده آثار، معطوف به جنبه‌های ترویجی و مبنایی مدیریت اسلامی در جامعه بوده و کمتر به حل مسائل مستحدثه جامعه بر اساس مدیریت اسلامی و بر مبنای روش‌شناسی‌های متقن توجه داشته است. بر این اساس، می‌توان گفت این دوره، دوره تثبیت مدیریت اسلامی در کشور بوده و به تدریج شخصیت‌های دانشگاهی عهده‌دار تبیین این حوزه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Effects of Islamic Management in Iran in the Second Decade of the Islamic Revolution: The Period of Consolidation (1989- 1998)

نویسندگان [English]

 • Hassan Abedi Jafari 1
 • Masoud Banafi 2
 • akram dastyari 3
1 Assistant Professor, Public Administration Department, Management Faculty, Tehran University, Tehran, Iran
2 دانشگاه تهران
3 Instructor, Business Management Department, Islamic Azad University of Khoramabad, Khoramabad, Iran
چکیده [English]

Extracting decent responses from Islamic scriptures and thoughts for questions arisen from management act and knowledge have led to production of works recognized as Islamic Management among academic and howza societies. Although the values of the Islamic Revolution of Iran have not been fully elucidated in managerial system of the country, the growing trend of published works in Islamic management has been prominent since the beginning of the revolution, a claim which should be scrutinized. This study follows the research already done titled "Islamic Management in Iran: Contexts and Emergence" and is the second ring of its chain. The aim of this research is to represent the efforts made in the second decade of the Islamic Revolution of Iran (from 1989 to 1999) and examines and classifies all studies of Islamic management during that era in the country, utilizing a model of meta-analysis. The statistical population of this research is all sources of Islamic management. Cumulative studies are one of the common approaches for scientific research. Enumerating and analyzing related researches, this study concludes that the content of majority of works focused on basic and promulgating aspects of Islamic management rather than resolving new issues based on Islamic management and rigorous methodologies. Hence, this era of Islamic management studies is considered the stabilization period and academicians gradually undertook the responsibility of explanation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic management
 • Iran
 • Challenges
 • Outcomes
 • Second Era of the Islamic Revolution

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398
 • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1398
 • تاریخ بازنگری: 17 مهر 1398
 • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1398