کلیدواژه‌ها = مدل منطق
تعداد مقالات: 1
1. روش ارزشیابی نظریه برنامه در ارزشیابی برنامه‌های اجتماعی

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 97-121

10.22034/jipas.2019.90566

حسن دانائی‌فرد؛ محمد صادق تراب زاده جهرمی