دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناسایی مؤلفه‌های برنامه‌ راهبردی فناوری اطلاعات در تحقق اسناد کلان بالادستی دانشگاه‌ها: موردمطالعه دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22034/jipas.2022.301064.1232

رضا بنی اسد؛ محمد حسین قنادان زاده


تحلیل کتاب‌سنجی مطالعات جهانی حوزه رهبری زنان بر اساس داده‌های پایگاه وب آو ساینس: مقایسه پژوهش‌های پنج قاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22034/jipas.2022.326128.1341

مریم بوستانی؛ غلامعلی طبرسا؛ علی رضائیان؛ اکرم هادی زاده


واکاوی اخلاق اسلامی حق مدار در فرایندهای مدیریت منابع انسانی (تاملی بر رهنمودهای امام علی «علیه‌السلام»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22034/jipas.2022.336794.1384

فاطمه فتحی؛ مهدی سبک رو؛ علی‌اصغر پورعزت


شناسایی و اولویت‌بندی موانع پاسخگویی عمومی سازمان‌های دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1401

10.22034/jipas.2022.322195.1322

علیرضا دهقانپور فراشاه؛ طیبه عباسی؛ افسانه دهقانپور فراشاه


ارائه چارچوب مولفه‎های ‎سرمایه‎ ساختاری کاهنده فساد در سازمان‎ها: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

10.22034/jipas.2022.337074.1385

سمانه قهرمانی؛ رضا سپهوند؛ محمد حکاک؛ حجت وحدتی


کاوش نقش‌های کارآفرینان خط‌مشی در خط‌مشی‌گذاری عمومی؛ یک مطالعه پدیدارنگارانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1401

10.22034/jipas.2023.357715.1468

علی حمیدی زاده؛ حسن دانائی‌فرد؛ رضا اشگرف


تصویرپردازی از حکمرانی هوشمند برای شهر تهران(مورد مطالعه: شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1402

10.22034/jipas.2023.371407.1514

پانته آ غفاری؛ علی اصغر پورعزت؛ ,وحید آرائی؛ سید مهدی الوانی


ارائه الگوی فرآیندیِ به‌حاشیه‌رانده‌شدن کارکنان در یک سازمان دولتی با استفاده از روش مدل‌یابی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

10.22034/jipas.2023.370752.1511

کاظم موسوی؛ علی اصغری صارم؛ کامبیز حمیدی؛ رضا تقوایی


تصویرپردازی از حکمرانی تعالی‌گرا در پرتو اندیشه‌ها و ملاحظات فرماندهان و کارگزاران شهید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1402

10.22034/jipas.2023.347145.1420

جعفر لک زائی؛ علی‌اصغر پورعزت؛ غلامرضا معمارزاده طهران


اولویت‌بندی موانع و چالش‌های موجود در اجرائی‌سازی روش‌های جایگزین حل و فصل اختلاف و ارایه راهکارها در نظام قضایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1402

10.22034/jipas.2023.379160.1533

حسین قنبری؛ رضا عالی‌خانی؛ محمد رضایی جوزانی؛ مهدی عبدالحمید


واکاوی دلالت‌های اندیشه شهید مطهری در تحلیل و تغییر کنش انسانی برای حوزه خط‌مشی رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1402

10.22034/jipas.2023.335591.1376

میکائیل نوروزی؛ علی اصغر خندان؛ علی‌رضا چیت‌سازیان


تدوین شبکه مولفه‌های اخلاقی ناظر بر روابط متقابل حکومت و شهروندان بر مبنای قانون اساسی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22034/jipas.2023.343656.1401

سوگل سادات سیدصالحی؛ علی‌اصغر پورعزت؛ عباس نرگسیان؛ غلامعلی طبرسا


بررسی اثربخشی مدل شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای دولت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.22034/jipas.2023.415532.1647

میلاد شمس زارع؛ میرعلی سیدنقوی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد افکانه


ارائه چارچوب دانشگاه تاب آور:درس آموخته هایی از بستر دانشگاه های غیردولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

10.22034/jipas.2024.394040.1590

شیوا جریهی؛ حسن زارعی متین؛ بهزاد محمدیان


گونه‌شناسی ذهنیت‌های مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه از مدیریت برند و ارتقا تصویر سازمان اوقاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402

10.22034/jipas.2024.417275.1653

فاطمه معصومی؛ سعید مسعودی پور


چالش‌های اجماع‌ راهبردی از نگاه مدیران دولتی : کاربست روش‌شناسی تحلیل شبکه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1402

10.22034/jipas.2024.409413.1630

شهناز اکبری امامی؛ بهاره عابدین؛ مونا جامی پور