راهنمای نویسندگان

 

اصول اخلاقی در ارجاع

نشریه، رعایت اصول اخلاقی پژوهش را سرلوحه فعالیت‌های خود می‌داند. از این رو، نسخه‌برداری کلمه به کلمه بیش از 10 درصد از اثر علمی فرد دیگر، بدون ارجاع یا استفاده از علامت نقل قول سرقت ادبی محسوب می‌شود. همچنین تکرار استفاده از عناصر آثار افراد دیگر، نظیر یک شکل، جدول یا پاراگراف بدون ارجاع، نیازمند استناددهی مناسب است. نسخه‌برداری کلمه به کلمه و تکرار گفتار خود یک نویسنده (سرقت ادبی از خود) قابل‌قبول نیست، و لازمست نویسنده، کار قبلی خود را اذعان نماید و نشان دهد پژوهش جدید او از چه لحاظ متفاوت است؛ چرا که پژوهش، تنها باید برای حمایت و ترویج نتایج جدید مورد استفاده قرار گیرد.

تنظیم و ارسال فایل

مقاله ارسالی نباید بیش از 8000 کلمه باشد (چکیده انگلیسی می‌تواند به این میزان اضافه شود).

وابستگی سازمانی نویسندگان باید به ترتیب مدرک تحصیلی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور باشد. از نوشتن کلماتی نظیر عضو هیئت علمی پرهیز شود. مثال: دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

وابستگی نویسندگان باید آخرین مقطع تحصیلی دانشگاهی ایشان باشد و نباید سازمان محل خدمات ایشان باشد.

مآخذ (استناددهی)

شیوه استناد مآخذ به سبک استناددهی انجمن روانشناسان آمریکا (APA) است. در هنگام ارجاع به نکات زیر توجه فرمایید:

1- استناد

 • در نقل قول مستقیم، باید شماره صفحه آورده شود و متنی که رونویسی شده «داخل گیومه» قرار گیرد، به ترتیب زیر:

(الوانی، 1389: 45)

 • در استناددهی به چند اثر از یک نویسنده در یک سال، دقت لازم صورت گیرد و با حروف الف و ب برای مآخذ از یکدیگر متمایز شوند:

 (الوانی، 1389الف: 72)

 • در ارجاعات درون‌متنی در صورتی که تعداد نویسندگان، سه نفر و بیشتر باشد از عبارت همکاران استفاده شود و حتماً باید در مآخذ آخر مقاله، نام تمام نویسندگان ذکر شود.
 • اطمینان حاصل کنید که ارجاعات استفاده شده در متن، در مآخذ پایانی مقاله آمده است و بالعکس.
 • برای مآخذی نظیر کتب، پایان‌نامه و ... شماره صفحه منبع را ذکر کنید.
 • در صورتی که به هر دلیلی نام نویسنده لاتین را به فارسی می‌نویسید، برای بار اول در متن مقاله، نام وی را پانویس کنید.
 • مآخذ لاتین، در متن به شکل لاتین گزارش شوند.

 

نمونه استناددهی درون متنی به شیوه APA

(الوانی، 1392) (در صورتی که کتاب باشد باید شماره صفحه نیز اضافه شود)

(الوانی و محمدی، 1392)

برای سه نویسنده و بیشتر: (الوانی و همکاران، 1392)

نقل قول دست سوم (بلانچارد، 2000، به نقل از الوانی، 1392)

برای مآخذ لاتین:

(Blanchard, 2000: 36)

(Blanchard & Cathy: 2000: 36)

برای سه نویسنده و بیشتر(Blanchard et al., 2000: 36)

 

2- فهرست مآخذ

 • فهرست مآخذ به ترتیب فارسی و انگلیسی و در پایان نوشته (پیش از پیوست‌ها-در صورت وجود) به ترتیب الفبایی تنظیم شود.
 • در مآخذ انتهایی دقت شود که نام کوچک نویسندگان در مآخذ فارسی، به صورت کامل نوشته شود و به اختصار نباشد. در مآخذ لاتین، نام کوچک نویسندگان، به اختصار نوشته شود.
 • چنانچه از یک نگارنده چند منبع استفاده شود، باید آن‌ها را بر اساس سال انتشار به ترتیب از قدیم به جدید مرتب کرده و از خط تیره در مآخذ دوم به بعد (ـــــــــــ) استفاده نکنید.
 • در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد پیش از نام نفر آخر، صرفاً در مآخذ لاتین "&" استفاده کنید.

 

نمونه مآخذ به شیوه APA

ü    مقاله

نام خانوادگی، نام (سال). عنوان مقاله. نام مجله (ایتالیک شود)، سال/دوره، شماره، شماره صفحه.

الوانی، سیدمهدی (1385). درآمدی بر نقش و اندازه دولت در ایران. مجلس و راهبرد، سال 23، شماره53، 32-11.

Fairclough, S., & Stratton, G. (2005). Physical activity levels in middle and high school physical education: a review. Pediatric Exercise Science, 17(2), 217–235.

ü    کتاب تألیفی

نام خانوادگی، نام (سال). عنوان (ایتالیک شود). محل نشر: ناشر.

رضاییان، علی (1385). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: سمت.

Dye, T. R. (2013). Understanding public policy. Boston: Pearson.

ü    کتاب ترجمه شده به فارسی

نام خانوادگی، نام (سال). عنوان (ایتالیک شود). ترجمه نام و نام خانوادگی. سال شمسی. محل نشر: ناشر.

کیوی، ریمون، کامپنهود، لوک‌وان (1370). روش تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر. تهران: فرهنگ معاصر.

ü    کتاب یا نوشته الکترونیکی

نام خانوادگی، نام (سال). نام کتاب (ایتالیک شود). ویراستار/مترجم نام و نام خانوادگی. محل نشر: ناشر. قابل دسترسی در آدرس (آدرس الکترونیکی آورده شود) (تاریخ دسترسی به منبع).

ارحامی، آسیه، مرتجی، سمانه (1395). نگاهی به بایسته‌های آماری در سیاستگذاری در حوزه ازدواج. ویراسته سینا کلهر و ایروانی مسعودی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. قابل دسترسی در http://rc.majlis.ir/fa/report/show/998817 (10/09/1395).

ü    فصلی از یک کتاب

نام خانوادگی، نام (سال). عنوان فصل (ایتالیک شود). در نام ویراستاران یا مترجمان (نام و نام خانوادگی) (ذکر عبارت ویراستاران یا EDs)، صفحات، نام کتاب، محل نشر: ناشر.

نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1384). جامعه اطلاعاتی و جهانی شدن. در محسن زین‌العابدینی (ویراستار)، مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، 153-121، تهران: کتابخانه ملی.

Stufflebeam, D. L. (2000). Foundational models for 21st century program evaluation. In D. L. Stufflebeam, G. F. Maduas, & T. Kelaghan (Eds.), Evaluation Models: Viewpoints and Educational and Human Service Evaluation. 140-166, Boston: Kluwer Academic.

   ü    مقالات همایش‌ها

- برای مآخذ الکترونیکی: نام خانوادگی و نام (سال). عنوان کامل اصلی و فرعی مقاله. شماره و عنوان همایش (ایتالیک). مکان همایش، مجری همایش، قابل‌ دسترسی در (آدرس الکترونیکی- در صورتی که الکترونیکی باشد) (تاریخ دسترسی به منبع).

لطیفی، میثم، مشبکی، اصغر( ۱۳۸۴). ایجاد مراکز ارزیابی، مهمترین گام برای استقرار نظام شایسته سالاری در بخش دولتی ایران. دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی. تهران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موسسه مطالعات بهره‌وری و منابع انسانی، قابل دسترسی در http://www.civilica.com/Paper-CHRD02-CHRD02_013.html (10/09/1395).

-    برای مجلد منتشر شده همایش: نام خانوادگی و نام (سال) عنوان کامل اصلی و فرعی مقاله. نام و نام خانوادگی گردآورنده مجموعه مقالات، عنوان کامل.

 

ü    پایان‌نامه‌ها

نام خانوادگی، نام (سال دفاع). عنوان پایان‌نامه (ایتالیک شود). (در صورتی که منتشر نشده باشد) پایان‌نامه منتشر نشده مقطع پایان‌نامه، محل دفاع پایان‌نامه. (شماره بازیابی).

محسنی‌فر، محمدجواد (1390). طراحی الگویی برای ارزشیابی طرح حمایت از کسب و کارهای کوچک. پایان‌نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. (شماره بازیابی. 1693).

Firestone, D. J. (2010). Measuring psychological capital in non-profit social service organization. Unpublished Master Dissertation, University of Nevada, Reno.

نکات تکمیلی شیوه نگارش

1. از قرار دادن عکس‌های بدون کیفیت برای جداول و اشکال خودداری کنید. اشکال، نمودارها، جداول  و ...را شماره‌گذاری کرده و عنوان جداول را در بالای آن، و عنوان اشکال و نمودارها را در پایین آن قید کنید و در جلوی عنوان، مأخذ آن را ذکر کنید.

2. به رعایت نکات ادبی و ویرایشی توجه ویژه شود. نیم‌فاصله‌ها در سرتاسر متن رعایت شود.

3. نوع قلم فارسی B Mitra معمولی و با اندازه 13 برای متن و B Titr تیره با اندازه 12.5 برای عنوان‌های اصلی و نوع قلم انگلیسی Times New Roman با اندازه 11 است. فاصله بین خطوط 1 باشد.

4. نوع قلم فارسی B Mitra معمولی و با اندازه 10 در پانویس و Times New Roman با اندازه 9 در پانویس باشد.

5. فونت درون جداول و اشکال B Mitra معمولی و با اندازه 11 و Times New Roman با اندازه 9 باشد.

6- ارجاعات مربوط به جداول، اشکال و نمودارها ذکر شود.

7- در ارجاعات به یکپارچگی تمامی مآخذ حتی در نشانه‌گذاری‌ها و پیروی از دستورالعمل فصلنامه توجه شود.

8- در ارجاعات لاتین، حرف اول (در کلمه اول) عناوین مقالات و کتب با حرف بزرگ (capital) آغاز می‌شود و بقیه کلمات با حروف کوچک آغاز می‌شوند. چنانچه عنوان کتاب یا مقاله‌ای دو بخشی باشد، بخش دوم با حرف بزرگ آغاز می‌شود. اسامی خاص مانند نام کشورها یا افراد در هر صورت با حروف بزرگ نوشته می‌شوند.

9- در ارجاعات لاتین، تمامی کلمات نام نشریه و نام ناشر (انتشارات) به استثنای حروف ربط با حرف بزرگ (capital) نوشته می‌شوند. مثال: The Journal of Applied Psychology