داوران

اسامی داورانی که با فصلنامه «مطالعات مدیریت دولتی ایران» همکاری می‌کنند در فهرست زیر ذکر شده است. دانش‌پژوهانی که مایل به همکاری با فصلنامه جهت داوری مقالات هستند، ضمن ارسال رزومه خود به ایمیل فصلنامه به آدرس qjipas@gmail.com در سامانه فصلنامه نام‌نویسی فرمایند.

 • دکتر سیدمهدی الوانی (استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره))
 • دکتر حسن دانائی‌فرد (استاد دانشگاه تربیت‌مدرس)
 • دکتر علی‌اصغر پورعزت (استاد دانشگاه تهران)
 • دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده (استادیار دانشگاه تهران)
 •  دکتر سیدروح‌اله قرشی (استادیار دانشگاه پیام‌نور)
 • دکتر علی‌رضا چیت‌سازیان (استادیار دانشگاه امام صادق ع)
 • دکتر شهلا سهرابی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی)
 • دکتر جلیل دلخواه (استادیار دانشگاه تربیت مدرس)
 • دکتر مهدی مرتضوی (دانشیار دانشگاه تربیت‌مدرس)
 • دکتر وحید خاشعی (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی ره)
 • دکتر علی‌اصغر انواری رستمی (استاد دانشگاه تربیت‌مدرس)
 • دکتر نورمحمد یعقوبی (استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان)
 • دکتر رحمت‌اله قلی‌پور سوته (استاد دانشگاه تهران)
 • دکتر روح‌اله سهرابی (استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان)
 • دکتر شهرزاد نیری (استادیار دانشگاه تربیت‌مدرس)
 • دکتر مژگان ضرغامی‌فرد (استادیار دانشگاه هرمزگان)
 • دکتر مصطفی هادوی‌نژاد (دانشیار دانشگاه ولیعصر رفسنجان)
 • دکتر عباس نرگسیان (استادیار دانشگاه تهران)
 • دکتر عباسعلی رستگار (دانشیار دانشگاه سمنان)
 • دکتر محمدجواد نائیجی (استادیار دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر محسن میری (استادیار دانشگاه امام حسین ع)
 • دکتر محمدصادق آزمندیان (پژوهشگر و مدرس دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر محمدامین باتمانی (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور)
 • دکتر احمد الهیاری بوزنجانی (پژوهشگر و مدرس دانشگاه)
 • آقای مسعود بنافی (دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران)
 • آقای میلاد شمس زارع (دانشجوی دکتری دانشگاه علامه‌طباطبایی)
 • خانم اکرم دستیاری (استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد)
 • و ...