آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها 2
 تعداد شماره‌ها  6
 تعداد مقالات دریافت شده 131 
تعداد مشاهده مقاله 8,230
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6,949
میانگین مشاهده هر مقاله 191.4
 تعداد مقالات پذیرفته شده 37
درصد پذیرش 28
 تعداد پایگاه های نمایه شده  7
تعداد نویسندگان  83
تعداد داوران 53
  • لطفاً قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را مطالعه و مقاله خود را بر اساس آن تنظیم و تدوین فرمایید. لازمست فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع را تکمیل و به ایمیل فصلنامه ارسال کنید.
  • نوع مقالات قابل انتشار در فصلنامه عبارت است از: پژوهشی، مروری، مطالعه موردی، روش‌شناسی،  مفهومی، تحلیلی
  • فرآیند ارزیابی مقالات به صورت مرور توسط همتایان (Peer review)، و دو طرفه پنهان (Double blind) است. 
  • نرخ پذیرش مقالات برای سال 97، حدود 50 درصد بوده است.
  • فصلنامه از سامانه مشابهت‌یاب همیاب برای حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با سایر مقالات استفاده می‌کند تا از اصالت اثر اطمینان حاصل کند.
  • برآورد زمانی مورد انتظار برای داوری و تعیین وضعیت مقاله، سه ماه از زمان ارسال می‌باشد. هزینه‌ای بابت داوری و انتشار مقالات دریافت نمی‌شود. 
  • فصلنامه رعایت و پاینبدی به اصول و دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر (COPE) را سرلوحه خود می‌داند.
  • فصلنامه را در شبکه‌های اجتماعی لینکدین، آکادمیا و اینستاگرام دنبال کنید. 
  • استفاده از مطالب با ذکر مأخذ مجاز است. کلیه حقوق محتوا، جداول و غیره به انجمن مدیریت دولتی ایران واگذار گردیده است. دسترسی به تمام متن مقالات به صورت باز یا آزاد و دانلود آن‌ها رایگان است.                                                              open access
شماره جاری: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 6، زمستان 1398، صفحه 1-40 

مقاله پژوهشی

2. اثر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر کیفیت فرایندهای هیئت‌مدیره در شرکت‌های دولتی

صفحه 1-40

10.22034/jipas.2020.197175.1043

اکبر شریعت نیا؛ حبیب الله طاهرپور کلانتری؛ علی جهانگیری؛ مهدی رسولی قهرودی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر داخلی
شاپا چاپی
‪۲۶۷۶-۶۲۵۶
شاپا الکترونیکی
۲۶۷۶-۶۰۶X

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان