آمار و ارقام

تعداد دوره‌ها 3
 تعداد شماره‌ها  8
 تعداد مقالات دریافت شده 175 
تعداد مشاهده مقاله 11,915
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10,243
میانگین مشاهده هر مقاله 212.77
 تعداد مقالات پذیرفته شده 48
درصد پذیرش 27
 تعداد پایگاه های نمایه شده  7
تعداد نویسندگان  110
تعداد داوران 53
  • لطفاً قبل از ارسال مقاله، راهنمای نویسندگان را مطالعه و مقاله خود را بر اساس آن تنظیم و تدوین فرمایید. لازمست فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع را تکمیل و به ایمیل فصلنامه ارسال کنید.
  • فرآیند ارزیابی مقالات به صورت مرور توسط همتایان (Peer review)، و دو طرفه پنهان (Double blind) است. 
  • فصلنامه از سامانه مشابهت‌یاب همیاب برای حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با سایر مقالات استفاده می‌کند تا از اصالت اثر اطمینان حاصل کند.
  • برآورد زمانی مورد انتظار برای داوری و تعیین وضعیت مقاله، سه ماه از زمان ارسال می‌باشد. هزینه‌ای بابت داوری و انتشار مقالات دریافت نمی‌شود. 
  • "این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید  (برای مطالعه اصول و دستورالعمل‌ها کلیک کنید).
  • فصلنامه را در شبکه‌های اجتماعی لینکدین، آکادمیا و اینستاگرام دنبال کنید. 
  • استفاده از مطالب با ذکر مأخذ مجاز است. کلیه حقوق محتوا، جداول و غیره به انجمن مدیریت دولتی ایران واگذار گردیده است. دسترسی به تمام متن مقالات به صورت باز یا آزاد و دانلود آن‌ها رایگان است.                                                              open access
شماره جاری: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1399، صفحه 1-160 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر داخلی
شاپا چاپی
‪۲۶۷۶-۶۲۵۶
شاپا الکترونیکی
۲۶۷۶-۶۰۶X

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان