تعداد مقالات: 103

14. دانش مرز‌شکنانه در چه بستری رشد می‌کند؟

دوره 1، شماره 1، مهر 1397، صفحه 1-14

سیدمهدی الوانی


15. شاخص‌های مفهوم پردازی از اصطلاح «منفعت عمومی» براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، دی 1397، صفحه 1-24

علی‌اصغر پورعزت؛ مریم دمرچی لو؛ پاکنوش کیانی


19. اثر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر کیفیت فرایندهای هیئت‌مدیره در شرکت‌های دولتی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-40

10.22034/jipas.2020.197175.1043

اکبر شریعت نیا؛ حبیب الله طاهرپور کلانتری؛ علی جهانگیری؛ مهدی رسولی قهرودی


22. واکاوی نقش بیوریتم و ابعاد آن در تاب‌آوری کارکنان

دوره 3، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-25

10.22034/jipas.2021.290675.1189

عباسعلی رستگار؛ محسن فرهادی نژاد؛ مینا خلیلی؛ سمانه ملک


24. طراحی الگوی خبره تعیین سازوکار تأمین مالی در رشته‌های علوم انسانی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-33

10.22034/jipas.2021.300191.1218

حسن کریمی؛ مجتبی امیری؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری؛ عزت الله عباسیان


25. طراحی الگوی جامع سنجش اسکیزوفرنی سازمانی

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-33

10.22034/jipas.2022.302190.1226

حسان خضر؛ احمدعلی خائف الهی؛ جلیل دلخواه؛ پرویز آزاد فلاح