تعداد مقالات: 63

10. دانش مرز‌شکنانه در چه بستری رشد می‌کند؟

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 1-14

سیدمهدی الوانی


11. شاخص‌های مفهوم پردازی از اصطلاح «منفعت عمومی» براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 1-24

علی‌اصغر پورعزت؛ مریم دمرچی لو؛ پاکنوش کیانی


15. اثر ویژگی‌های هیئت‌مدیره بر کیفیت فرایندهای هیئت‌مدیره در شرکت‌های دولتی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-40

10.22034/jipas.2020.197175.1043

اکبر شریعت نیا؛ حبیب الله طاهرپور کلانتری؛ علی جهانگیری؛ مهدی رسولی قهرودی


17. تکوین نظریه انگیزه خدمت‌رسانی عمومی از منظر روش‌شناسی بنیادین

دوره 3، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-33

10.22034/jipas.2020.216845.1063

علی‌رضا چیت‌سازیان؛ عباسعلی کمال


18. واکاوی نقش بیوریتم و ابعاد آن در تاب‌آوری کارکنان

دوره 3، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-25

10.22034/jipas.2021.290675.1189

عباسعلی رستگار؛ محسن فرهادی نژاد؛ مینا خلیلی؛ سمانه ملک


22. تحلیل نظام‌مند پژوهش‌های حوزه خط‌مشی‌گذاری سلامت در کشورهای در حال توسعه: رهنمودهایی برای پژوهشگران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 25-45

10.22034/jipas.2019.91495

رحمت اله قلی پور سوته؛ شیوا مافی مرادی؛ فرج اله رهنورد؛ محمد ابویی اردکان