تعداد مقالات: 31
5. بررسی آثار مدیریت اسلامی در ایران در دهه دوم انقلاب اسلامی: دوره تثبیت آثار (1377-1368)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

حسن عابدی جعفری؛ مسعود بنافی؛ اکرم دستیاری


6. دانش مرز‌شکنانه در چه بستری رشد می‌کند؟

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 1-14

سیدمهدی الوانی


7. شاخص‌های مفهوم پردازی از اصطلاح «منفعت عمومی» براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 1-24

علی‌اصغر پورعزت؛ مریم دمرچی لو؛ پاکنوش کیانی


10. شخصیت ماکیاولیستی مدیران؛ سبک رهبری تحول آفرین و خدمتگزار و مقاومت کارکنان در برابر تغییر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

10.22034/jipas.2019.196548.1042

سارا محمدی


14. تحلیل نظام‌مند پژوهش‌های حوزه خط‌مشی‌گذاری سلامت در کشورهای در حال توسعه: رهنمودهایی برای پژوهشگران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 25-45

10.22034/jipas.2019.91495

رحمت اله قلی پور سوته؛ شیوا مافی مرادی؛ فرج اله رهنورد؛ محمد ابویی اردکان


15. طراحی سنجه اندازه‌گیری کیفیت فرایند خط‌مشی‌گذاری فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1398

10.22034/jipas.2020.196272.1041

حسین گرجی پور؛ علی اصغری صارم


16. عوامل مؤثر بر پذیرش سرشماری اینترنتی در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 35-57

نورمحمد یعقوبی؛ الهام هاشمی‌منفرد


20. چارچوبی برای ارزیابی صلاحیت و انتخاب پیمانکاران در فرایند برون‌سپاری پروژه‌های ایجاد و نگهداری فضای سبز (مورد مطالعه: شهرداری شیراز)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 59-85

حبیب‌اله رعنایی کُردشولی؛ مسلم علی‌محمدلو؛ سیدهادی میرقادری؛ محمود امینی


23. اثر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش در تیم‌های تولید دانش در یک دانشگاه دولتی

دوره 2، شماره 1، بهار 1398، صفحه 79-95

10.22034/jipas.2019.90542

قاسم سلیمی؛ جعفر ترک زاده؛ زهره دهقان فارسی