کلیدواژه‌ها = دیدگاه دانشجویان
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه جذابیت برند کارفرمایی بخش‌های دولتی و خصوصی: دیدگاه دانشجویان دانشگاه‌های فنی و مهندسی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 115-129

10.22034/jipas.2019.84221

الهه شوقی لرد؛ محسن علیزاده ثانی؛ میثم شیرخدایی؛ محبوبه عرب