پرسش‌های متداول

1- چگونه می توانم مقاله خود را برای چاپ در نشریه ارسال کنم ؟

پس از ورود به سامانه و ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز ورود مقاله خود را می توانید بارگذاری نمایید. قبل از ارسال مقاله حتما قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید و مقاله ارسالی خود را دقیقا طبق ان تدوین و تنظیم کنید. مقاله فقط از طریق سامانه دریافت و مورد بررسی قرار می گیرد.
ادرس سامانه نشریه: https://jipas.ir

2- چگونه از وضعیت مقاله ارسالی خود اطلاع پیدا کنم ؟

فقط از طریق سامانه نشریه درصفحه شخصی نویسنده مسئول (مکاتبه کننده/ فرستنده) می توان وضعیت مقاله را مشاهده کرد. لذا کلیه اقدامات اعم از ارسال ، بازنگری، مکاتبات، درخواست ها ، تغییر ترتیب نویسندگان و ... فقط از طریق نویسنده مسئول(مکاتبه کننده/ فرستنده) امکان پذیر می باشد( نویسندگان دیگر مقاله با نویسنده مسئول/ مکاتبه کننده هماهنگ شوند. سایر مکاتبات را نیز تا سرحد امکان از طریق ایمیل فصلنامه پیگیری فرمایید. 

3- مدت زمان تعیین تکلیف و ارزیابی مقاله چقدر می باشد؟

حداقل زمان لازم جهت تعیین تکلیف و ارزیابی مقاله سه ماه می باشد. پس از گذشت این مدت، نویسنده مخیر است منتظر بماند و یا درخواست بازپس گیری مقاله خود را ارسال نماید.

4- آیا می‌توان چند مقاله به طور همزمان برای چاپ به مجله ارسال نمود؟

بلی. امکان ارسال مقالات به صورت همزمان وجود دارد ولی توجه داشته باشید که از هر نویسنده سالیانه حداکثر دو مقاله (در صورتی که فقط در یک مقاله نویسنده مسئول باشد) منتشر خواهد شد. 

5- قالب انتشار مقالات فصلنامه چیست؟

قالب انتشار به صورت الکترونیک و چاپی است.