فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران در پایگاه مرکز علمی جهاد دانشگاهی (sid) نمایه شد

فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، در بهمن 1400 در پایگاه مرکز علمی جهاد دانشگاه (SID) نمایه شده است. تمام شماره‌های منتشر شده در سال‌های 1399 و 1400 در این پایگاه به صورت تمام متن در دسترس می‌باشد. آدرس صفحه اختصاصی فصلنامه در این پایگاه عبارت است از: https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=48831