نمایه شدن فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

نمایه شدن فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

به اطلاع همه دانش‌پژوهان، اساتید، دانشجویان و صاحبنظران می‌رساند فصلنامه «مطالعات مدیریت دولتی ایران» در اولین سال انتشار خود با اخذ امتیاز و نصاب لازم، موفق شد از نخستین شماره خود در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شود. دبیرخانه فصلنامه موفقیت خود را مرهون تلاش و همکاری نویسندگان برای ارسال مقالات با کیفیت و هماهنگی و پشتیبانی همه عوامل اجرایی و علمی می‌داند. بدینوسیله از همه صاحبنظران، اساتید و دانشجویان دعوت بعمل می‌آید با ارسال مقالات اصیل خود، فصلنامه را در نیل به چشم‌انداز و اهداف یاری نمایند.