فصلنامه «مطالعات مدیریت دولتی ایران» اعتبار علمی-پژوهشی دریافت کرد

فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران، موفق به اخذ رتبه علمی (علمی-پژوهشی) در کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد. دبیرخانه فصلنامه، این موفقیت را به کلیه اعضای انجمن و دانش‌پژوهان حوزه مدیریت دولتی کشور تبریک عرض کرده و آمادگی خود را برای دریافت مقالات شما اعلام می‌دارد.