طراحی کابینه اجرایی دولت در جمهوری اسلامی ایران

سخن سردبیر

10.22034/jipas.2020.119741

چکیده

دولت به مفهوم قوه مجریه مسئولیت اجرای خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی کشور را  بر عهده دارد. محمل اصلی تصمیم‌گیری‌های دولت، کابینه یا همان هیئت دولت است. در این محفل بزرگ تصمیم‌گیری ملی، هر قلمرو سیاستی (خط‌مشی) دارای وزیری است که مدیریت دستگاهی به نام وزارتخانه را بر عهده دارد.باید تمهیدی فراهم شود تا هارمونی عملکردی، سیمای زیبایی از وب خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی به نمایش بگذارد. اگرچه در برنامه‌های ملی تلاش می‌شود نوعی توازن بین عملکرد مورد انتظار قلمروهای سیاستی (خط‌مشی‌ای) برقرار شود ولی نوعی تعادل‌سنج نیاز است که پیوسته تعادل پویای خط مشی‌های ملی را پایش و ارزشیابی کند. به نظر می‌رسد کابینه‌های سیاستی (خط‌مشی‌ای) در تحقق این مهم چندان موفق نبوده‌اند. طراحی کابینه اجرایی دولت به عنوان کابینه اجرااندیشی می‌تواند این نقش مهم را ایفا کند. در این شماره درباره مختصات کابینه اجرایی دولت در جمهوری اسلامی ایران سخن خواهم گفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structuring the Executive Cabinet of the Government in the Islamic Republic of Iran

چکیده [English]

The executive branch of the government, is responsible for implementing the country's national policies. The main carrier of government decisions is the cabinet. In this large national decision-making body, each policy area has a minister who manages a body called the ministry. Arrangements must be made to ensure functional harmony, and a beautiful image from the web of national policies be depicted. Although in national programs, a balance between the expected performance of policy areas is sought, an equilibrium is needed to continuously monitor and evaluate the dynamic balance of national policies. It seems that the policy cabinets have not been very successful in achieving this. Designing the executive cabinet of the government can play this important role. In this issue, I will talk about the charactristics of the executive cabinet of the government in the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government
  • Executive Cabinet
  • Policy
  • Islamic Republic of Iran