شناسایی عوامل پیش‌برنده و بازدارنده توسعه گردشگری ورزشی در حوزه کارکردی دولت (مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان)*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

امروزه گردشگری ورزشی، صنعتی به نسبت جدید و از سریع‌ترین بخش‌های در حال رشد در صنعت گردشگری است که توجه بسیاری از برنامه‌ریزان و خط‌مشی‌گذاران را به خود جلب کرده است. بر این اساس هدف این پژوهش از یک ‌سو تمرکز بر وظایف حاکمیتی وزارت ورزش و جوانان به منظور شناسایی معیارهایی است که منجر به توسعه گردشگری ورزشی شده و از سوی دیگر بررسی الزامات توسعه ورزشی و امکان‌سنجی تأمین این الزامات است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با استفاده از روش تحلیل محتوا، ابعاد و مؤلفه­های گردشگری و گردشگری ورزشی و همچنین موانع ورود گردشگران ورزشی به ایران مورد شناسایی قرار گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در زمینه‌ گردشگری مؤلفه‌های مربوط به گردشگری در سه بخش ساختاری، محیطی و مدیریتی قابل طبقه‏ بندی هستند. همچنین به طور ویژه در زمینه‌ گردشگری ورزشی مؤلفه‌ها در سه بخش زیرساختی، مدیریتی و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جای گرفته و در زمینه‌ موانع گردشگری ورزشی، مؤلفه‌ها در چهار بخش مدیریتی، زیرساختی، فرهنگی- سیاسی و ارتباطی- تبلیغاتی طبقه‌بندی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Promoting and Restricting Factors of Development of Sport Tourism in the Public Sector (Case of Study: Ministry of Sport and Youth)

نویسندگان [English]

  • Alireza Amini 1
  • Zahra Khosh Sepehr 2
  • Ziba Yousefi 3
1 Assistant Professor, Management Department, Faculty of Economics, Management, and Social Sciences, University of Shiraz, Shiraz, Iran (Corresponding Author)
2 PhD Student of Management, Faculty of Economics, Management, and Social Sciences, University of Shiraz, Shiraz, Iran
3 Master in Management, Faculty of Economics, Management, and Social Sciences, University of Shiraz, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Today, sports tourism is relatively a new industry and one of the fastest growing areas in the tourism industry which have drawn the attention of many planners and policy makers. The goal of this study is to focus on governmental duties of Iranian Sport and Youth Ministry in order to identify criteria that have led to sport-tourism development, and moreover, to investigate the requirements of sport development and the possibility of supplying them. This study is a practical research in which the aspects and components of sport tourism and the challenges in front of sport tourist to travel to Iran have been identified, using a content analysis methodology. The results show that, in the tourism area, the components can be divided into three parts including structural, environmental, and managerial. As well, the components in sport tourism are categorized into three parts including infrastructural, managerial, and political-social-cultural. Also, the components related to challenges in front of sport tourists are categorized into four parts including managerial, infrastructural, cultural-political, and related to communication- advertisement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Development
  • Thematic Analysis
  • Sport Tourism
  • Sport & Youth Ministry
احسانی، محمد، هنرور، افشار، افتخاری، رکن‌الدین، هنری، حبیب، جردن، فیونا (1389). تعیین عوامل مهم در کیفیت بسته‌های گردشگری ورزش در کشور. نشریه مدیریت ورزشی حرکت. سال 4. شماره 4. 26-5.
احمدی، علی، قلیچ خانی، بهنام (1395). اولویت­بندی و سطح استراحتگاه­های بین­راهی. مطالعات مدیریت گردشگری. سال 11. شماره 33. 126-105.
ادبی فیروزجاه، جواد، کوزه‌چیان، هاشم، احسانی، محمد (1388). بررسی مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری. مدیریت ورزشی. سال 1.شماره 1. 81-67.
اسلامی، صدیقه، فراهانی، ابوالفضل، اسدی، حسن (1393). طراحی مدل اشتغال حاصل از توسعه گردشگری ورزشی. فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان. سال 13. شماره 25. 194-181.
اصفهانی، نوشین، گودرزی، محمود، اسدی، حسن، سجادی، نصرالله، اسمیت، استیفن (1388). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردی ورزشی داخلی ایران. نشریه مدیریت ورزشی. سال 1. شماره 1. 175-159.
افتخاری، رکن‌الدین، مهدوی، عبدالرضا، اکبری، داوود، سامانی، ناهید (1392). ارائه الگوی برنامه­ریزی راهبردی توسعه گردشگری پایدار روستایی. پژوهش­های جغرافیای انسانی. سال 45. شماره 1. 30-1.
امینی، مرجان، امینی، مژگان، مهدی‎پور، عبدالرحمن، قاسمی، حمید (1396). تبیین شاخص‏های تأثیرگذاری بر موانع گردشگری ورزشی ایران با استفاده از روش AHP گروهی با تأکید بر نقش اطلاعاتی و ارتباطی. مدیریت ارتباطات در رسانه‏های ورزشی. سال 4. شماره 15، 35-26.
اندام، رضا، آقایی، علی‌اکبر، عنبریان، مهرداد، پارساجو، علی (1393). راهکارهای توسعه توریسم ورزشی در استان همدان. پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی. دوره 4. شماره 7. 44-31.
بلالی، مریم، معین فرد، محمدرضا، حامدی‌نیا، محمدرضا، امیراحمدی، ابوالقاسم (1391). بررسی ظرفیت‌های گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی. مطالعات جغرافیایی مناطق خشک. سال 3. شماره 9-10. 100-87.
بلالی، مریم، معین فرد، محمدرضا، حامدی‌نیا، محمدرضا، امیراحمدی، ابوالقاسم (1395). بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعه صنعت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی. مجله مدیریت ورزشی. سال 4. شماره 19. 202-185.
بنسبردی، علی، رحیمی‌زاده، میثم، اسدی، حسن، محمودی، احمد (1394). ارتباط بین انگیزه­ها با رضایتمندی گردشگران پیست­های اسکی استان تهران. مدیریت ورزشی. سال 5، شماره 9. ‎96-53.
بهزادفر، مصطفی، زمانیان، روزبه (1386). برنامه­ریزی راهبردی توسعه گردشگری با تکیه بر بخش محصول نمونه موردی، شهرستان نیشابور. نشریه علوم مهندسی. سال 19. شماره 6.‎ 25-12.
بیات، حسین، سید عامری، میرحسن، حسین­پور، اسکندر، فتحی کجل، فاروق (1392). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی ملی از دیدگاه دست‌اندرکاران ورزشی. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران. سال 2. شماره 5. 81-74.
بیدختی، علی­اکبر، زرگر، مجتبی، نظری، ماشاالله (1395). آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری. مطالعات مدیریت راهبردی. سال 1. شماره 9. 68-49.
تاجزاده نمین، آیدین، تاجزاده نمین، ابوالفضل، نیکنام، کامبیز (1391). نگرشی بر آمیزه بازاریابی گردشگری ورزشی استان اردبیل از دیدگاه گردشگران داخلی. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری. سال 11. شماره 7. 80-49.
جاوید، مجید، اسدی، حسن، گودرزی، محمود، محمدى ترکمانى، احسان (1391). نقش اینترنت و رسانه­هاى نوین در بازاریابى گردشگری ورزشى. پژوهش­هاى کاربردى مدیریت علوم زیستى در ورزش. سال 1. شماره 3. 49-43.
حاتمی­نژاد، حسین، حبیبیان، بهار، امیرشکاری، مریم (1393). اولویت­بندی راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی شهر دزفول. نشریه گردشگری شهری. سال 1. شماره 3. 159-76.
حجازی‌زاده، زهرا، رجائی ریزی، محمدعلی، حسینی امینی، حسن (1392). شناخت نقاط قوت و ضعف توسعه گردشگری روستایی، مطالعه موردی اکوموزه روستایی ابیانه اصفهان. برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری. سال 2. شماره 5. 75-50.
حسین‌پور، حامد، فهیم دوین، حسن، ادیال باف مقدم، ریحانه (1393). بررسی موانع گرایش گردشگران ورزشی کشتی با چوخه به جاذبه­های طبیعی ورزشی و گردشگری شهرستان اسفراین. مطالعات مدیریت ورزشی. سال 3. شماره 23.‎ 78-67.
حسینی، سیدشاهو، حمیدی، مهرزاد، قربانیان رجبی، آسیه، سجادی، سید نصرالله (1392). شناسایی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش‌های فراروی آن. نشریه مدیریت ورزشی. سال 5. شماره 17. 54-24.
حمیدی، مهرزاد، رضوی، سید محمدحسین، امیرنژاد، سعید، شفیع­زاده، شهرام، فضلی درزی، اعظم (1391). تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور (ایران). پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال 4. شماره 11. 50-39.
خاکساری، علی، ابراهیم‌نیا، سماکوش، دامادی، محمد، معزز، وحید (1393). ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی- گردشگری شهری بر نحوه زندگی مردم شهر بابلسر. مجله برنامه‏ریزی و توسعه گردشگری. سال 2. شماره 1. 147-126.
خسروی‌زاده، اسفندیار، حمیدی، مهرزاد (1388). شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها، تهدیدهای کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران. نشریه مدیریت ورزش دانشگاه تهران. دوره 1. شماره 1. ‎35-19.
رحیمی، محمد، جلالی فراهانی، مجید، علی دوست قهفرخی، ابراهیم، جعفری حجین، افسر (1396). ارائه مدل توسعه گردشگری ورزشی در رویدادهای بین­المللی ورزشی ایران در رشته والیبال. مجله رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی. سال 19. شماره 4.‎ 48-35.
خواجه­پور، اکرم، محمدنسب، حمید، پرسیان، ابراهیم (1392). بررسی جاذبه­های طبیعی اثرگذار بر توسعه گردشگری ورزشی استان مازندران. پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال9. شماره 17.‎ 30-15.
ذوالفقاریان،‌ محمدرضا، لطیفی، میثم (1390). نظریه‌پردازی داده بنیاد باNvivo8. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
رنجبریان، بهرام، خزائی پول، جواد، بالوئی جام خانه، هادی (1395). تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای گردشگری خارجی استان اصفهان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی. برنامه­ریزی و توسعه گردشگری. سال 1. شماره 1.‎ 68-56.
زیتونلی، عبدالحمید، هنری، حبیب، فراهانی، ابوالفضل (1394). شناسایی توانمندی­های گردشگری ورزشی استان گلستان. پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. سال 1. شماره 1.‎ 83-71.
شجاعی، منوچهر، نوری، نورالدین (1386). بررسی سیاست­های دولت در صنعت گردشگری و ارائه الگوی توسعه پایدار صنعت گردشگری کشور. مجله دانش مدیریت. سال20. شماره 78. 90-63.
غفوری، فرزاد (1393). الگوی توسعه گردشگری بر مبنای بازی­های بومی و محلی در کشور. مطالعات مدیریت ورزشی. سال 6. شماره 24. 174-153.
فلاحی، احمد، حسنی، احسان، کروبی، مهدی (1392). بررسی جاذبه­های طبیعی مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی استان کردستان. مطالعات مدیریت ورزشی. سال 5. شماره 11.‎ 89-75.
کارکن، لیلا، زیتونلی، عبدالحمید، اسدی، حسن (1392). تأثیر رویداد ورزشی اسبدوانی بر توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان. رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. سال 1. شماره 2.‎ 17-9.
کوزه‌چیان، هاشم، خطیب‌زاده، مهدی، هنرور، افشار (1394). نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی. پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. سال 1. شماره 1. 32-19.
گراوند، علی، بهمنی، فاطمه، افشاری، مصطفی (1392). تبیین و شناسایی عوامل جذب­کننده و بازدارنده گردشگران ورزشی غیرفعال سفرکننده به استان‌های غرب کشور (ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان). رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. سال 1. شماره 1.‎ 63-49.
گودرزی، مهدی (1392). تبیین وضعیت موجود اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با استفاده از تحلیل SWOT. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی. سال 15. شماره 2. ‎72-61.
مروتی شریف‎آباد، علی، عزیزی، فاطمه، جمشیدی، زینب (1395). تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت گردشگران داخلی استان یزد با استفاده از مدل دیمتل فازی. مطالعات مدیریت گردشگری. سال 11، شماره 33.‎ 104-85.
معین‌فرد، محمدرضا، مظفری، سید امیراحمد، مشرف جوادی، بتول، کاظم‌نژاد، انوشیروان. (1390). بررسی وضعیت صنعت گردشگری ورزشی در ایران. نشریهالمپیک. سال 2. شماره 54.‎ 22-7.
موسایی، میثم، هاشمی، سمیه، ابراهیمی، میترا (1391). بررسی جامعه‌شناختی توسعه پایدار گردشگری در ایران، موانع، چالش‌ها و راهکارها. فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی. سال 6. شماره 16. 50-25.
همتی‌نژاد، مهرعلی، همتی‌نژاد، زهرا، تسلیمی، زهرا (1393). ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گیلان بر اساس مدل سروکوال. مطالعات مبانی مدیریت در ورزش. سال 1. شماره 3. 28-11.
هنری، حبیب (1390). نقش گردشگری ورزشی در اشتغال و درآمدزایی از دیدگاه گردشگران، مدیران و ذی‌نفعان. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش. سال 2. شماره 8.‎ 95-113.
Afthions, Y., Theodoric's, N. D., & Nassis, P. (2005). Customer's expectations of service in Greek fitness center – gender, age type of sport center, and motivation differences. Managing Service Quality, 15(3), 254-258.
Amaize, O. (2011). The need for academic programs in tourism, arts and culture, sport and healthcare management in the UAE. World Journal of Management, 3(1), 96-108.
Braz, J. I. (2002). Sport for all moves people around the globe: New perspective for tourism. Journal of Asian Sport for All, 1(2), 47-52.
Conaghan, A., Hanrahan, J., & McLoughlin, E. (2015). A model for the transition towards the sustainable management of tourism destinations in Ireland. International Journal for Responsible Tourism, 4(2), 103-122.
Dayour, F., & Atanga, A. C. (2015). Why they go there: International tourists' motivations and revisit intention to northern Ghana. American Journal of Tourism Management, 4(1), 7-17.
Devine, A., & Devine, F. (2004). The politics of sport tourism in northern Ireland. Journal of Sport Tourism, 9(2), 171-182.
Green, C., & Chalip, L. (1998). Sport tourism as the celebration of subculture. Annals of Tourism Research, 25(2), 275–291.
Hall, C. (1992). Hallmark Tourist Events. London: Belhaven press.
Hall, C. M., & Page, S. J. (2002). The geography of tourism and recreation: Environment, place and space. London: Routledge.
Higham, J. (2010). Commentary- sport as an avenue of tourism development: Analysis of the positive and negative impacts of sport tourism. Current Issues in Tourism, 2(1), 82-90.
Hinch. T. D. (2005). Sport tourism: A framework for research. International Journal of Tourism Research, 3(1), 45-58.
Hockings, M., & Phillips, A. (2006) How well are we doing? Some thoughts on the effectiveness of protected areas. Parks, 9(2), 5-14.
Jurdana, D. S., & Susilovic, Z. (2006). Planning city tourism development: principles and issues. Tourism and Hospitality Management, 12(2), 135-144.
Kardakis, K. (2010). Event leveraging of mega sport events: A SWOT analysis approach. International Journal of Events and Festival Management, 1(3), 170-185.
Khanzadei, E. (2014). Identification of barriers against sport tourism in east Azarbaijan providence. Journal of Life Science and Biomedicine, 4(4), 282-285.
Koozehchian, H., Ehsani, M., & Adabi, F. J. (2011). An investigation of the effective factors on sport tourism development in Iran with the emphasis on natural sport attractions. World Journal of Sport Sciences, 5(4), 216-220.
Kurtzman, J. (2005). Economics impacts: sport tourism and the city. Journal of Sport Tourism, 10(1), 47-71.
Shooshinasab, P., Taylor, T., Moeinfard, M., & Kazemnejad, A. (2013). Strategic planning for development of sport events tourism Industry in Iran. International Journal of Sport Studies, 3(12), 1348-1361.
Song, W. (2010). Impacts of Olympics on exports and tourism. Journal of Economic Development. 35(4), 93-110.