مدیریت دولتی و کارآمدی نظام اداره کشور

سخن سردبیر

چکیده

انقلاب اسلامی ایران نیز از بدو تولد تا کنون به یُمن مدیران و کارکنان حکومتی و با همراهی مردم به حیات خود ادامه داده است. چه مؤلفه‌هایی حیات آتی جمهوری اسلامی ایران را رقم خواهند زد؟ از سوی دیگر، حکومت‌های مختلف برای اجرای منویات خود سازوکارهایی به نام خط‌مشی‌های ملی تمهید و در تاروپود جامعه ساری و جاری می‌سازند.مأخذ شکل‌گیری این خط‌مشی‌ها و محمل اصلی اجرای آن‌ها چیست؟ در این گفتار تلاش می‌کنم به این پرسش‌ها پاسخ دهم ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Public Administration and the Efficacy of Iranian Governance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy
  • Islamic Republic of Iran
  • Public administration
  • Efficacy