مواجهه با چالش‌های اخلاقی در علم شهروندان با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشجوی دکتری رشته سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.22034/jipas.2022.304210.1234

چکیده

علم شهروندان به مشارکت مردم با دانشمندان، پژوهشگران و سیاستگذاران به‌منظور ارائه راه‌حل برای مشکلات موجود در جامعه اشاره دارد و اجرای موفّق آن مستلزم همکاری عامه مردم در پروژه است. مشارکت گروه بزرگی از افراد با پیشینه‌های مختلف و منافع گوناگون زمینه‌ساز بروز مشکلات اخلاقی خواهد شد. هدف این مطالعه شناسایی چالش‌های اخلاقی در رویکرد مشارکتی علم شهروندان با توجه به مجریان، بازیگران و ذی‌نفعان مختلف و ارائه راهکار برای آن‌ها است. در این راستا، ابتدا با مطالعه‌ ادبیات موجود در زمینه اخلاق در علم شهروندان و جمع‌سپاری، مباحث اخلاقی که باید به آن‌ها توجه شود، شناسایی شده است. سپس با استفاده از رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم ساختاردهی مسئله را بررسی کرده‌ و تحلیل‌هایی مبتنی بر شرایط و وضعیت مسئله ارائه شده است. جامعه آماری تحقیق یازده نفر، شامل چهار خبره دانشگاهی با پیشینه مطالعاتی در زمینه پروژه‌های مشارکتی و چهار خبره با تجربه‌ اجرایی و همچنین سه حقوقدان بوده است. یافته‌های این پژوهش مبتنی بر تفسیر پژوهشگر از مصاحبه با خبرگان بوده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده برای غلبه بر چالش‌ها نیاز به تغییراتی در نظام اخلاقی پروژه‌های مشارکتی علم شهروندان وجود دارد. این تغییرات عبارتند از: جزئی‌نگری در وضع و اجرای قوانین، تقویت زیرساخت‌ها، نظارت مستقیم و مداوم بر فرایند اجرا، فراهم‌سازی شرایط مشارکت برای همه داوطلبان، جبران خدمات متناسب با تلاش و مهارت مشارکت‌کنندگان، آموزش داوطلبان، شفاف‌سازی فرایند و تعامل با مشارکت‌کنندگان، تعیین استانداردها و اشتراک‌گذاری اطلاعات مجاز با جامعه در زمان مناسب.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Facing with Ethical Challenges in Citizen Science with a Soft System Methodology Approach

نویسندگان [English]

  • Meysam Shirkhodaie 1
  • Mercedeh Pahlavanian 2
1 Associate Professor, Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 PhD Student in Science and Technology Policy Making, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Citizen science refers to the participation of people with scientists, researchers, and policy makers to provide solutions for problems in society, and its successful implementation requires public cooperation in the public issues. The participation of a large group of people with different backgrounds and interests may result in moral problems. The purpose of this study is to identify the ethical challenges in the participatory approach of citizen science with respect to different Performers, actors and stakeholders, and to provide solutions for them. In this regard, first, reviewing the existing literature on ethics in citizen science and crowdsourcing, ethical issues that should be considered have been identified. Then, employing Soft Systems Methodology, the problem was structured, and accordingly, some implications based on the conditions and situation of the problem were proposed. The statistical population of the study was eleven expert including four academic experts with a background in the field of participatory projects and four experts with executive experience, as well as three lawyers. The findings of this study were based on the interpretation of interviews with experts. According to the results, in order to overcome the challenges, there is a need for changes in the ethical system of citizen science participatory projects. These changes include, scrutinizing the enacting process and implementation of laws, strengthening the infrastructure, direct and continuous monitoring of the implementation process, providing participation conditions for all volunteers, compensation of services in accordance with efforts and skills of participants, training of volunteers, process transparency and interact with participants, set standards, and share authorized information with the community at the appropriate time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen Science
  • Crowd Sourcing
  • Participatory Projects
  • Soft Systems Methodology (SSM)
آذر، عادل، واعظی، رضا، محمدپور سرایی، محمد (1396). طراحی مدل خط مشی گذاری تجاری سازی فناوری نانو با رویکرد متدولوژی سیستم های نرم. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی. سال 5، شماره 2، 108-91.
اقبالیان، علی، آذر، عادل (1394). طراحی سطح کلان نظام مدیریت فرهنگ اسلامی با رویکرد روش شناسی سیستم های نرم (SSM). اندیشه مدیریت راهبردی. سال 10، شماره 1، 180-151.
پهلوانیان، مرسده، شیرخدایی، میثم، رازقی، نادر (1400). پردازش نظری اجرای پروژه‌های علم شهروندان در ایران. سیاست علم و فناوری. سال 14، شماره 2، 34-19.
سپهری‌راد، رامین، رجب‌زاده قطری، علی، آذر، عادل، زارعی، بهروز (1394). استفاده از روش شناسی سیستم‌های نرم برای ساختاردهی به مسئله مراقبت در برابر مواجهات شغلی سرطانزا؛ مورد مطالعه: صنایع نفت. پژوهش های مدیریت در ایران. سال 19.شماره 3. 183-160.
سلمانی‌نژاد، رمضانعلی، آذر، عادل، مقبل‌باعرض، عباس، صالح آبادی، علی (1396). کاربرد روش شناسی سیستم­های نرم در ساختاردهی به مسئله تامین مالی از طریق بازار سرمایه ایران. پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی. سال 7، شماره 1، 88-65.
شیرخدایی، میثم، پهلوانیان، مرسده (1398). ساختاردهی به چالش­های اخلاقی در علم شهروندان با استفاده از روش­شناسی سیستم­های نرم. اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل، دانشگاه فردوسی مشهد. قابل دسترسی در https://civilica.com/doc/974044/  (30/8/98).
راسخ، محمد، دومانلو، فاطمه (1395). نانو فناوری و حریم خصوصی: نگاه اخلاقی و حقوقی. اخلاق در علم و فناوری. سال 11، شماره 1، 28-19.
کرمی، رویا، حجازی، سیدیوسف، رضایی، عبدالمطلب (1398). نقش رسانه و مؤلفه‌های آموزش محیط زیست بر رفتار محیط‌زیستی اعضای سازمان‌های مردم نهاد محیط‌زیستی استان تهران. نشریه علوم محیطی، سال 17، شماره 1، 210-195.
کیان‌پور، سعید (1393). مبانی حقوق مالکیت و پیامدهای اخلاقی آن. فصلنامه اخلاق در علم و فناوری، سال 10. شماره 3، 18-9.
کیان‌پور، سعید. عظیمی، سپیده، تولایی، رویا (1396). رابطه حقوق مالکیت بر مخاطرات اخلاق. فصلنامه اخلاق در علم و فناوری. سال 13، شماره 4. 29-22.
مرکز آمار ایران (1400). متوسط زمانی اختصاص یافته به فعالیت کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد در فعالیت‌های گذران وقت جمعیت 15 ساله و بیشتر در مناطق شهری کشور به تفکیک فصلی و سالانه. قابل دسترسی در  https://b2n.ir/t51375 (11/08/1400).
مشهدی، علی (1395). دولت و محیط زیست: از رویکردهای بدون دولت تا رویکردهای مشارکتی. فصلنامه دولت پژوهی. سال 2، شماره 8، 80-59.
ملازاده، نسترن (1390). روش‌های جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی در آموزش زیست محیطی و ارائه راهکارهای ظرفیت‌سازی. پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست. دانشگاه تهران. قابل دسترسی در:  https://civilica.com/121888 (30/8/1390).
Allan, S., & Redden, J. (2017). Making citizen science news worthy in the era of big data. Journal of Science Communication. 16(2),1-12.
Alqahtani, A.B., EI-Shubaki, T.R., Noorwali, A.F., Allouh, D., & Hemalatha, M. (2017). Legal and ethical issues of crowdsourcing. International Journal of Computer Applications,167(10), 1-3.
Alvarado, C., Rendon, A., & Perez, A. (2020). Integrating public participation in knowledge generation processes: Evidence from citizen science initiatives in Mexico. Environmental Science and Policy, 114(1), 230-241.
Bowser, A., Shilton, K., Preece, J., & Warrick, E. (2017). Accounting for privacy in citizen science ethical research in a context of openness. ACM Digital Library. 2124-2136. Available at: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2998305.
Durward, D., Blohm, I., & Leimeister, J. (2016). Is there PAPA in crowd work? A literature review on ethical dimensions in crowdsourcing. International Conference on Ubiquitous Intelligence & Computing, Advanced and Trusted Computing, Scalable Computing and Communications, Cloud and Big Data Computing Internet of People, and Smart World Congress. Doi: 10.1109/UIC-ATC-Scalcom-CBD com-IoP-SmartWorld, (2016/01/03).
Federica, C. (2017). Talking with the scientists: Promoting scientific citizenship at school through participatory and deliberative approach. Studies in Media and Communication, 5(2), 132-144.
Fraassen, V. C. B. (2008). Scientific representation: Paradoxes of perspective. Clarendon: Oxford University Press.
Frensley, T., Crall, A., Stern, M., Jordan, R., Gray, S., & Prysby, M.  (2017). Bridging the benefit of online and community-supported citizen science: A case study on motivation and retention with conservation-oriented volunteers. Citizen Science: Theory and Practice, 2(1), 1-14.
Hecker, S., Bonney, R., Haklay, M., Holker, F., Hofer, H., & Goebel, C. (2018). Innovation in citizen science-perspectives on science-policy advances. Citizen Science: Theory and Practice. 3(1), 1-4.
Johnson, F. M., Acton, L., Popovici, R., Karanth, K. K., & Weinthal, E. (2014). Network environmentalism: Citizen science as agent for environmental advocacy. Global Environmental Change, 29(1), 235-245.
Kocsis, D., & Vreede, G. (2016). Towards a taxonomy of ethical considerations in crowdsourcing. A taxonomy of ethical considerations in crowdsourcing, Twenty-Second Americas Conference on Information Systems, San Diego, Access at: https://experts.nebraska.edu (2020/11/29).
Kosmala, M. (2016). Is citizen science ethical? available at: http://ecologybits.com/index.php/2016/01/13/is-citizen-science-ethical/.Accessed (2016/01/13).
Lichten C, Loppolo R, Dangelo C, Simmonk R, & Jones, M. M. (2018). Citizen science:  Crowdsourcing for research. Access at: https://www.thisinstitute.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2018/05/THIS-Institute-Crowdsourcing-for-research-978-1-9996539-0-3.pdf (2020/10/14).
Lynn, S.J., Kaplan, N., Newman, S., Scarpino, R., & Newman, G. (2019). Designing a platform for ethical citizen science: A case study of CitSci.org. Citizen Science: Theory and Practice. 4(1). 1-15.
Mason, E.C., & Garbarino, J. (2016). The power of engaging citizen science for scientific progress. Journal of Microbiology & Biology Education, 17(1), 7-12.
Meter, V.M., Simpson, C., Brueing, G., & Halpin, M. (2009). Licking river watershed watch volunteer bill of rights. Available at: http://www.lrww.org/rights.html (2021/08/19). 
Newman, G., Wiggins, A., Crall, A., Graham, E., Newman, S., & Crowston, K. (2012). The future of citizen science emerging technologies and shifting paradigms, Frontiers in Ecology and the Environment, 10(6), 298-304. 
Oberle, K. M., Page, S.A., Stanley, F.K.T., & Goodarzi, A. A. (2019). A reflection on research ethics and citizen science. Research Ethics. 15(3-4). 1-10.
Rasmussen, L. M., & Cooper, C. (2019). Citizen science ethics. Citizen Science: Theory and Practice. 4(1), 1-3.
Scistarter (2018). Science we can do together. Access at: https://scistarter.com (2018.08.30).  
Resnik, B.D., Elliott, C.K., Miller, K.A. (2015). A framework for addressing ethical issues in citizen science. Environmental Science & Policy. 54 (1). 475-481.
Riesch, H., & Potter, C. (2013). Citizen science as seen by scientists: Methodological, epistemological and ethical dimensions. Public Understanding of Science. 23 (1). 107-120.
Shulla, K., Filho, W.L., Sommer, J.H., Salvia, A.L., & Borgemeister, C. (2020). Channels of collaboration for citizen science and the sustainable development goals. Journal of Cleaner Production. 264 (1), 1-13.
Soen, V., & Huyse, T. (2016). Citizen science in Flanders: Can we count on you? Jonge Academie. Young Academy Position Papers. 4(2). 1-50.
Standing, S., & Standing, C. (2018). The ethical use of crowdsourcing. Business Ethics: A European Review, 27(1), 72-80.
 Tucker, D.J, Pan, W.S., Mathews, A., Stein, G., Bayus, B., & Rennie, S. (2018). Ethical concerns of and risk mitigation strategies for crowdsourcing contests and innovation challenges: Scoping review. Medical Internet Research, 20 (3), 1-9.
Vliet, V. K., & Moor, C. (2016). Citizen science initiatives: Engaging the public and demystifying science. Journal of Microbiology & Biology Education.17(1) 13-16.
Vries, D. M., Zandstra, L.A., & Smeets, L. (2019). Citizen scientists' preference for communication of scientific output: A literature review. Citizen Science.  Theory and Practice. 4(1), 1-13.
Woolley, P.J., MCGowan, L.M., Teare, A.J.H., Coathup, V., Fishman, R.J., & Settersten, A.R., (2016). Citizen science or scientific citizenship? Disentangling the use of public engagement rhetoric in national research initiatives, BMC Medical Ethics, 17(33), 1-17.
Zdravkova, K. (2020). Ethical issue of crowdsourcing in education. Journal of Responsible Technology. 8(2). 1000-1004.