گونه‌شناسی پژوهشگاه‌های دولتی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت فناوری گرایش نوآوری، دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت و مهندسی کسب‌و‌کار، دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت و مهندسی کسب‌و‌کار، دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه گروه مهندسی پیشرفت اقتصادی، دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

10.22034/jipas.2022.306129.1258

چکیده

پژوهشگاه‌های دولتی، گونه‌ای از سازمان‌های تحقیق ‏و توسعه هستند که با سرمایه‌گذاری دولت‏ها برای برآورده کردن نیازهای پژوهشی بخش دولتی ایجاد شده‌اند و از تعداد و تنوع بسیاری در کشورهای مختلف برخوردار هستند. از این‌رو، درک صحیحی از نیازمندی‌ها و مشخصه‌های انواع این سازمان‏ها و نیز شناخت ویژگی‌های اصلی تمایز آن‌ها از یکدیگر اهمیّت بسیاری برای مدیران و خط‌مشی‌گذاران حوزه فنّاوری در سطوح مختلف دارد. در این پژوهش تلاش شده است با به‌کارگیری رویکرد فراترکیب و بررسی مقالات معتبر بین‌المللی و همچنین مطالعه اسناد و گزارش‌های عملکرد سالانه ۳۰ پژوهشگاه برتر ایران، گونه‌شناسی این سازمان‌های دولتی ارائه شود. بدین‌منظور، در گام اول و با به‌کارگیری روش فراترکیب، ادبیات موجود بررسی و نتیجه تحلیل متون در قالب ۳۲ کد انتخابی، ۹ مقوله و ۳ مضمون به‌عنوان شاخص‌های تمایز این مؤسسات دسته‌بندی شد. سپس نمونه انتخابی پژوهشگاه‌ها در مفاهیم شناسایی شده ارزیابی شد تا وضعیت آن‌ها در هر مقوله منطبق با مستندات موجود مشخص شود. نتایج این پژوهش دو گونه اصلی شامل پژوهشگاه‌هایی با مأموریت پشتیبانی از خط‌مشی‌گذاری علم و فنّاوری و پژوهشگاه‌هایی با مأموریت ایجاد ارزش اقتصادی و نیز دو گونه فرعی از این نوع سازمان‌ها شامل ترکیبی از دو مأموریت بالا با مأموریت انتقال فنّاوری را در کشور شناسایی کرده است که ویژگی‌های متفاوتی دارند. می‏توان از این گونه‌شناسی در شناخت، خط‌مشی‌گذاری، برنامه‌ریزی، ارزیابی و مدیریت بهتر این بازیگران کلیدی نظام ملّی نوآوری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Typology of Public Research Institutes in Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Kalatehaei 1
  • Alireza Moini 2
  • Amir Zakery 3
  • Saeed Shavvalpour 4
1 PhD Student in Technology Management, Faculty of Management, Economics and Progress Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management, Economics and Progress Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Management, Economics and Progress Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Management, Economics and Progress Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Public research institutes are a type of research and development organizations that have been created with the investment of governments to meet the research needs of the public sector. They have a large number and variety in different countries. Therefore, a proper understanding of the requirements and characteristics of these types of organizations, as well as knowing the main features that differentiate them from each other, is very important for managers and policy makers in the technology field at different levels. In this paper, an attempt has been made to present the typology of these public organizations by applying a meta-synthesis approach and reviewing international original articles, as well as studying documents and annual performance reports of 30 top research institutes in Iran. For this purpose, in the first step and by applying meta-synthesis method, the existing literature was reviewed and the results of text analysis were categorized in the form of 32 selected codes, 9 categories, and 3 themes as indicators of differentiation of these institutions. Then, the selected sample of research institutes was evaluated in the identified concepts to determine their status in each category in accordance with the existing documentation. The results of this research have identified two main types, including research institutes with the mission of supporting science and technology policymaking and research institutes with the mission of creating economic value, as well as two subtypes including a combination of the above two missions and the mission of technology transfer in Iran which have different characteristics. This typology can be used in the recognition, policy making, planning, evaluation and better management of these key actors of the national innovation system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Research Institute
  • Typology
  • Meta-synthesis
  • Classification
  • Research and Development Centers
رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی ایران. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (۱۳۹۸-۱۳۹۹). قابل دسترسی در:  https://isc.ac/fa  (۲۰/۱۲/۱۴۰۰)
پژوهشگاه نیرو. گزارشات عملکرد سالیانه. (۱۴۰۰). قابل دسترسی در:  https://www.nri.ac.ir/ (۱۵/۰۷/۱۴۰۰).
پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی. گزارشات عملکرد سالیانه. (۱۴۰۰). قابل دسترسی در:  http://www.iiees.ac.ir/(۰۱/۰۷/۱۴۰۰)
وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری. گزارش عملکرد موسسات پژوهشی و دانشگاهی وابسته به دستگاههای اجرایی (۱۴۰۰). قابل دسترسی  در:https://www.msrt.ir/   (۲۰/۱۲/۱۴۰۰)
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در بخش پژوهش، فناوری و نوآوری. (۱۳۹۶). قابل دسترسی در:‌ https://rc.majlis.ir/ (۲۱/۰۶/۱۴۰۰)
وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری. فهرست موسسات پژوهش و فناوری. (۱۴۰۰). قابل دسترسی در:   https://www.msrt.ir/(۰۶/۰۵/۱۴۰۰).
Albors-Garrigós, J., Rincon-Diaz, C. A., & Igartua-Lopez, J. I. (2014). Research Technology Organisations as Leaders of R&D Collaboration with Smes: Role, Barriers and Facilitators. Technology Analysis & Strategic Management, 26(1), 37-53.
Bailey, K. D. (1994). Typologies and Taxonomies: An Introduction to Classification Techniques (Vol. 102). Sage.
Choi, J. D., Lee, J. S., & Bae, Z. T. (2019). When do firms focus on public research?: evidence from US medical device industry. Industry and Innovation26(6), 667-689.
Coccia, M. (2006). Analysis and classification of public research institutes. World Review of Science, Technology and Sustainable Development3(1), 1-16.
Coccia, M., & Rolfo, S. (2009). Project management in public research organisations: Strategic change in complex scenarios. International Journal of Project Organisation and Management1(3), 235-252.
Collier, D., LaPorte, J., & Seawright, J. (2012). Putting typologies to work: Concept formation, measurement, and analytic rigor. Political Research Quarterly65(1), 217-232.
Cruz-Castro, L., Martínez, C., Peñasco, C., & Sanz-Menéndez, L. (2020). The classification of public research organizations: Taxonomical explorations. Research Evaluation29(4), 377-391.
Giannopoulou, E., Barlatier, P. J., & Pénin, J. (2019). Same but different? Research and technology organizations, universities and the innovation activities of firms. Research Policy48(1), 223-233.
Gulbrandsen, M. (2011). Research institutes as hybrid organizations: central challenges to their legitimacy. Policy Sciences44(3), 215-230.
Gulbrandsen, M., & Høiland, G. C. (2021). The relationship between research and innovation in the public sector–an analysis of five cases from labour and welfare services. Nordic Journal of Social Research12 (Special issue), 46-69.
Hecklau, F., Kidschun, F., Kohl, H., & Tominaj, S. (2020, October). Analyzing the role of research and technology organizations (RTOs) in national innovation systems (NIS). In Proceedings of the 16th European Conference on Management Leadership and Governance, ECMLG (Vol. 2020, 95-105).
Intarakumnerd, P., & Goto, A. (2018). Role of public research institutes in national innovation systems in industrialized countries: The cases of Fraunhofer, NIST, CSIRO, AIST, and ITRI. Research Policy47(7), 1309-1320.
Julien, H. (2008). Content analysis. The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods1, 120-121.
Kang, B. (2021). Innovation Processes in Public Research Institutes: AIST, Fraunhofer and ITRI Case Studies. Science, Technology and Society26(3), 433-458.
Kondo, M. (2012). A public research institute that created and led a large industrial group in Japan. Scientometrics90(1), 141-162.
Kuriakose, S., & Tiew, H. (2020). Assessing the Effectiveness of Public Research Institutions in Fostering Knowledge Linkages and Transferring Technology in Malaysia. Report, Malaysian Development Experience Series, World Bank, Washington, DC.
Li, E., Yao, F., Xi, J., & Guo, C. (2018). Evolution characteristics of government-industry-university-research cooperative innovation network for China’s agriculture and influencing factors: Illustrated according to agricultural patent case. Chinese Geographical Science28(1), 137-152.
Lockett, A., Siegel, D., Wright, M., & Ensley, M. D. (2005). The creation of spin-off firms at public research institutions: Managerial and policy implications. Research Policy34(7), 981-993.
Marradi, A. (1990). Classification, typology, taxonomy. Quality and Quantity24(2), 129-157.
Martínez-Vela, C. (2016). Benchmarking research and technology organizations (RTOs): a comparative analysis. MIT Industrial Performance Center, Working Paper 16-005.
Mazzoleni, R., & Nelson, R. R. (2007). Public research institutions and economic catch-up. Research Policy36(10), 1512-1528.
OECD Publishing (2011). Public research institutions: mapping sector trends. Paris: OECD Publishing.
Preissl, B., & Farina, C. (2000). Research and technology organisations in national systems of innovation (No. 221). DIW Discussion Papers.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer Publishing Company.
Sanz-Menéndez, L., Cruz-Castro, L., Jonkers, K., Derrick, G. E., Bleda, M., & Martínez, C. (2011). Public research organisations. Policy Brief, The Innovation Policy Platform, OECD Publishing.
Shin, S. (2015). Regional research and technology organization and some challenges in Korea. Regional Studies, Regional Science2(1), 424-431.
Smith, K. B. (2002). Typologies, taxonomies, and the benefits of policy classification. Policy Studies Journal30(3), 379-395.
Suzuki, J., Tsukada, N., & Goto, A. (2015). Role of public research institutes in Japan’s national innovation system: Case study of AIST, RIKEN and JAXA. Science, Technology and Society20(2), 133-160.
Walsh, D., & Downe, S. (2005). Meta‐synthesis method for qualitative research: a literature review. Journal of Advanced Nursing50(2), 204-211.