فهم ذهنیت‌های کلیدی بازیگران عرصه خط‌مشی اقتصادی کشور در به‌کارگیری کلان‌داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران ، قم، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران ، قم، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

4 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران ، قم، ایران.

10.22034/jipas.2023.377932.1529

چکیده

رشد انفجارگونه تولید داده در عصر اطلاعات و ارتباطات  باعث شکل‌گیری مفهومی جدید به نام کلان‌داده شده است. کلان‌داده‌ها فرصت‌هایی هیجان‌انگیز و بی‌بدیل در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده‌اند، یکی از مهم‌ترین استفاده‌کنندگان کلان‌داده‌ها، کسب‌وکارها هستند اما همواره چالش‌ها و نابسامانی‌های تنظیمی مختلفی در بهره‌برداری از کلان‌داده‌ها توسط کسب‌وکارها در کشور وجود داشته است. یکی از مهم‌ترین دلایل این نابسامانی‌های تنظیمی، وجود اختلاف‌نظرها و تفسیرهای مختلف میان بازیگران خط‌مشی در مورد برخی مسائل کلیدی این حوزه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش‌شناسی کیو، پس از شناسایی مسائل مورد اختلاف و مصاحبه با 16 نفر از متخصصین این حوزه که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند، به گونه‌شناسی و دسته‌بندی ذهنیت‌های موجود میان بازیگران خط‌مشی در این عرصه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که 6 گونه ذهنیت در مواجهه با به‌کارگیری کلان‌داده‌ها در فضای اقتصادی کشور وجود دارد:«اقتدارگرایان»، «هواداران اقتصاد رقابتی قانون‌مدار»، «طرفداران اقتصاد باز خودتنظیم»، «تنظیم‌گران میانه‌گرا»، «متحیران» و «طرفداران تصمیم‌گیری متمرکز غیرامنیتی» که هر یک از نگاه خود مسائل موجود در این  حوزه را تفسیر می‌کنند. در نهایت  با بررسی و تحلیل «عبارات توافقی» و «عبارات متمایزکننده» توصیه‌هایی برای خط‌‌مشی‌گذاری مؤثر در این حوزه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the Key Mindsets of Iranian Economic Policy Actors in the Use of Big Data

نویسندگان [English]

 • Alireza Jamshidi Borujerdi 1
 • Ali Hamidizadeh 2
 • Seyyed Mojtaba Emami 3
 • Ali Naghi Amiri 4
1 PhD in Public Administration, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, qom, Iran.
2 Associate Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, qom, Iran.
3 Assistant Professor, Public Administration Department, Faculty of Islamic Studies and Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.
4 Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, qom, Iran.
چکیده [English]

The explosive growth of data generation in the era of information and communication has led to the formation of a new concept called big data. Big data has created exciting and irreplaceable opportunities in different fields, one of the most important users of big data are businesses, but there have always been challenges and various regulatory disorders in the exploitation of big data by businesses in Iran. One of the most important reasons for these regulatory disorders is the existence of disagreements and different interpretations among policy actors regarding some key issues in this field. The present research, using the Q methodology, after identifying the disputed issues and interviewing 16 experts in this field who were selected by the purposeful sampling method, has dealt with the typology and categorization of the mindsets among the policy actors in this field. The results of this research show that there are 6 types of mentalities in facing the application of big data in the economic environment of the country: “authoritarians”, “fans of a competitive rule-based economy”, “supporters of an open self-regulating economy”, “moderate regulators”, “confused” and “supporters of centralized, non-security decision-making" that each of them interprets the issues in this field from their own point of view. Finally, by examining and analyzing “agreed expressions” and “differentiating expressions”, recommendations for effective policy making in this field have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mindsets
 • Actors
 • Policy
 • Economy
 • Big data
 • Q Methodology
 1. اصغری‎‏، ‎‏‌‎‏پرگل‎‏، ‎‏اصغری‎‏، ‎‏‌‎‏پرنیان‎‏ (1398)‎.‏ ‎‏مبارزه با تقلب در حوزه وصول مطالبات از اصناف با تکیه بر تحلیل کلان‌داده‌ها. ‏تازه‌‌های اقتصاد‎، سال 5، شماره 155، 105-90.

  بنی‌مصطفی‎‏، ‎‏‌‎‏فائزه‎‏‎‏ (1398)‎‏. ‎‏کلان داده و بیمه‏: ‏پیامدهایی برای نوآوری، رقابت و حریم خصوصی.‎ ‏گزارش موردی‎،  سال 8، شماره 103، 49-1.

  خوشگویان‌فرد، علیرضا (1386). روش شناسی کیو. تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

  دانائی‌فرد‎‏، ‎‏‌‎‏حسن‎‏، ‎‏آذر‎‏، ‎‏‌‎‏عادل‎‏، ‎‏ابراهیمی‎‏، ‎‏‌‎‏سید‌عباس (1392).‎‏ ‎‏بررسی راهکارهای ارتقای قابلیت پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی خط‌مشی‌های عمومی کشور با استفاده از رویکرد خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد. مدیریت سازمان‌ های دولتی‎، سال 1، شماره 3، 34-17.

  دانائی‌فرد، حسن، حسینی، سید‌یعقوب، شیخها، روزبه (1392). روش‌شناسی کیو: شالوده‌های نظری و چهارچوب انجام پژوهش. تهران: صفار.

  دانائی‌فرد، حسن، مولوی، زینب (1398). الگوهای ذهنی اعضای هیئت علمی درباره پیامدهای سیاست رشد کمی دانشجویان: مطالعه‌ای بر اساس روش کیو. فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست گذاری عمومی، سال 6، شماره 1، 128-111.

  روحانی‎‏، ‎‏‌‎‏شادی‎‏، ‎‏رشیدی‎‏، ‎‏‌‎‏زهرا‎‏، ‎‏فریدونی‎‏، ‎‏‌‎‏سمیه (1398).‎‏ ‎‏ارائه چارچوبی مفهومی برای به‌کارگیری کلان‌داده‌ها در سیاست‌گذاری آموزش عالی. ‏نامه آموزش عالی‎، سال 3، شماره 45، 146-121.

  سعادتی‎‏، ‎‏‌‎‏زینب‎‏، ‎‏مهرشاد‎‏، ‎‏‌‎‏بتول‎‏ (1396).  ‏اینترنت اشیاء و برنامه‌های کاربردی‌ کلان‌داده‌ها در شهرهای هوشمند پایدار.  ‏سیاست نامه علم و فناوری‎، سال4، شماره 20، 32-17.

  شعبانی، یحیی (1398). کلان داده و آینده علوم انسانی- اجتماعی. تهران: پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی.

  فقیهی، مهدی، جلیلیان‌عطار، مریم (1394). فناوری داده‌های عظیم و الزامات قانونی آن. گزارش های کارشناسی (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)، سال 23، شماره 58، 305-283.

  کریستین، ‌فوکس‎‏، ‎‏مهدوی‎‏، ‎‏‌‎‏سارا (1397)‏. ‏رسانه‌های اجتماعی و کلان داده‌ها. مطالعات ماهواره و رسانه های جدید‎، سال 5، شماره 14، 203-165.

  لطفی، سجاد (1392). گونه شناسی ذهینت‌های خط‌مشی گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران. راهبرد فرهنگ، سال 9، شماره 33، 39-7.

  محمودزاده‎‏، ‎‏‌‎‏ابراهیم‎‏، ‎‏صحرایی‎‏، ‎‏‌‎‏مهدی‎‏، ‎‏قوچانی‎‏، ‎‏‌‎‏محمدمهدی‎‏ (1396).‏ تدوین استراتژی کلان داده در تحلیل شبکه های اجتماعی برای پیش‌بینی بحران. ‏مدیریت بحران‎، سال 2، شماره 11، 92-77.

  ملایی، نجمه، طاهری، سعید (1397). توسعه کسب ‌و‌کار الکترونیک با مدل نوآوری در داده، ‌داده باز دولتی و نوآوری باز. رهیافت، سال 1، شماره 69، 41–52.

  مهدی‌خواه، محمدمهدی، امامی، سید مجتبی، رمضانپور، قاسم (1397). گونه شناسی ذهنیت سیاستگذاران علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران در خصوص خودکفایی. بهبود مدیریت، سال 12، شماره 2، 103-83.

  مهدی‌خواه، محمدمهدی، خانی‌جزنی، جمال، امامی، سید‌مجتبی، رمضان‌پور‌نرگسی، قاسم (1397). گونه‌شناسی ذهنیت خط‌مشی‌گذاران علم و فناوری در خصوص خودکفایی؛ پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی کیو. بهبود مدیریت، سال 12، شماره 40، 83-10.

  نوریان‎‏، ‎‏‌‎‏فرشاد‎‏، ‎‏حجازی‎‏، ‌‎‏سمانه (1392). ‎‏ کاربرد کلان- داده ها در نقد توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی. ‏مطالعات شهری‎، سال 2، شماره 8، 91-83.

  هلیلی‎‏، ‎‏‌‎‏خداداد، ‎‏مظلوم‎‏، ‎‏‌‎‏جلیل‎‏، ‎‏هادیان‎‏، ‎‏‌‎‏بهرنگ‎‏ (1394).‎ بررسی کاربردهای نظامی فناوری کلان داده و نقش آن در مدیریت صحنه نبرد. ‏علوم و فنون نظامی‎، سال 6، شماره 33، 47-62.

  هلیلی، خداداد، ولوی، محمدرضا (1396). فناوری کلان داده، فرصت ها، چالش ها و راهبردها. مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، سال 7، شماره 28، 28-7.

   

  Anderson, J. E. (2003). Public policymaking: An introduction. Boston: Houghton Mifflin company.

  Burk, S. W. & Miner, G. (2020). It’s all analytics!: The foundations of AI, big data, and data science landscape for professionals in healthcare, business, and government. New York: Productivity Press.

  Business intelligence Wikipedia (2020). Availible at: https://en.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence. (2020/7.16).

  Cavanillas, J. M., Edward, C., & Wolfgang, W. (2016). New horizons for a data-driven economy: A roadmap for usage and exploitation of big data in Europe. Switzerland: SpringerOpen.

  Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach. New York: Routledge Taylor & Francis Group.

  Garcia, M., Fausto, P., & Lev, B. (2019). Data Science and Digital Business. Cham, Switzerland: Springer.

  Glass, R., & Callahan, S. (2015). The big data-driven business: How to use big data to win customers, beat competitors, and boost profits. Hoboken, New Jersey: Wiley.

  Hochtl, J., Parycek, P., & Schollhammer, R. (2015). Big data in the policy cycle: Policy decision making in the digital era. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 26(12), 147–169.

  1. (2011). IDC’s worldwide big data taxonomy. Availible at: Big_Data_Analytics_as_a_Service_for_Business_Intelligence1.pdf (2017/08/13).

  Jacobs, A. (2009). The pathologies of big data. Communications of the ACM, 52(12), 36–44.

   Kim, G. H., Silvana, T., & Ji-Hyong, Ch. (2014). Big-data applications in the government sector. Communications of the ACM, 57 (3), 78–85.

   Kumar, H., Jayasuriya, R., & Kathryn, A. (2015). Big data, big challenges in evidence-based policymaking. Georgetown: West Academic Publishing (American casebook series)

  Laney, D. (2001). 3D data management: Controlling data volume, velocity and variety, Meta group. SAGE Journal, 12(5), 911-930. 

  Loukides, M. (2010). What is data science? O’Reily Radar. Availible at: https://www.oreilly.com/radar/what-is-data-science/ (2010/2/2).

   Manish, K. (2017). Applied big data analytics in operations management. Hershey, PA: IGI Global, Business Science Reference.

  Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., & Byers, A. H. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. Chicago: McKinsey Global Institute.

  McKeown, B., & Thomas, D. B. (2013). Q methodology. Thousand Oaks: Sage publications.

  Mike (2014). A formal definition of big data based on its essential features. Library Review, 65(3),122-135.

  NESSI. (2012). Big data: A new world of opportunities. International Journal of Accounting Information Systems, 13(4), 141–162.

  OECD (2015). Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris: Publisher Data-driven innovation.

   Russell-Neuman, W., Guggenheim, L., Mo-Jang, S., & Soo-Yong, B. (2014). The dynamics of public attention: Agenda-Setting Theory Meets Big Data. Journal of Communication, 64(12), 193–214.

  Sagiroglu, S., & Sinanc, D. (2013). Big Data: A Review, Collaboration Technologies and Systems (CTS). International Conference on on Digital Object Identifier. London, Human Resources Development Organization.

   Sofia, P. (2016). Big data: Bringing competition policy to the digital era. Availible at: https://www.oecd.org/competition/big-data-bringing-competition-policy-to-the-digital-era.html.

  Stonebraker, M. (2012). What does ‘big data’ mean: The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology, 16(4), 284–307.

   Thissen, W. A. H., & Warren, E., & Walker, P. (2013). Public policy analysis: New developments. New York, London: Springer.

  Van-Engelen, E. (2019). New World Technologies. Istanbul: Business Expert Press.

  Verbeke, W., Bravo, C., & Baesens, B. (2017). Profit driven business analytics: A practitioner's guide to transforming big data into added value.  Business & Management Special Topics, 17(6), 278-290.

   Williams, S. (2016). Business intelligence strategy and big data analytics: A general management perspective. Amsterdam: Elsevier.

  World Bank (2017). Big Data working groupBank, The World Big data in action for government. Big data innovation in public services, policy, and engagement. Availible at: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP// (2017/ 06/18).