کلیدواژه‌ها = فراترکیب
مدل برنامه‌ریزی استراتژیک اینترنت اشیاء و دلالت‌هایی برای سازمان‌های دولتی

دوره 5، شماره 3، مهر 1401

10.22034/jipas.2023.312222.1272

منا اسدی؛ علیرضا حسن زاده؛ شعبان الهی؛ علی شایان


گونه‌شناسی پژوهشگاه‌های دولتی در ایران

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 21-50

10.22034/jipas.2022.306129.1258

زهرا کلاتهایی؛ علیرضا معینی؛ امیر ذاکری؛ سعید شوال‌پور


طراحی الگوی مدیریت بحران اجتماع‌محور با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 4، شماره 2، تیر 1400، صفحه 71-102

10.22034/jipas.2022.296577.1210

اسما صالحی نودز؛ نورمحمد یعقوبی؛ عالمه کیخا


ارائه چارچوبی برای شناسایی بسترهای اجرایی حرفه‌ای‌سازی مدیریت منابع انسانی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 67-95

10.22034/jipas.2020.246171.1099

محمدامین باتمانی؛ جبار باباشاهی؛ حمیدرضا یزدانی؛ یوسف وکیلی؛ سید فرهاد حسینی