کلیدواژه‌ها = سازمان‌های دولتی
پدیدارشناسی فعالیت مالی کارمندان در ساعات اداری (تحلیلی برآسیب‌شناسی فعالیت در بورس اوراق بهادار)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1403

10.22034/jipas.2024.377242.1527

سپیده پوررمضان؛ محسن فرهادی نژاد؛ عباسعلی رستگار


شناسایی و اولویت‌بندی موانع پاسخگویی عمومی سازمان‌های دولتی ایران

دوره 6، شماره 3، مهر 1402، صفحه 97-123

10.22034/jipas.2022.322195.1322

علیرضا دهقانپور فراشاه؛ طیبه عباسی؛ افسانه دهقانپور فراشاه


واکاوی ابعاد نرم پایایی سازمانی در سازمان‌های دولتی: پژوهشی کیفی

دوره 6، شماره 2، تیر 1402، صفحه 29-64

10.22034/jipas.2023.375311.1517

منصوره معینی کربکندی؛ احمدعلی خائف الهی؛ حسن دانائی‌فرد؛ سیدحسین کاظمی


خوشه‌بندی و تحلیل تمیز سازمان‌های دولتی از منظر مدیریت سبز

دوره 3، شماره 2، تیر 1399، صفحه 89-107

10.22034/jipas.2020.228534.1078

احمد قربان پور؛ حیدر احمدی؛ رضا جلالی